Spring til indhold
Nyhed

Gennembrud for selvbetjening på internettet i Odense

01-03-2002
Kommende folkepensionister i Odense Kommune bliver de første i landet, der kan søge om folkepension direkte via kommunens hjemmeside.
Odense Kommune har som de første udviklet et nyt system, der gør det muligt at behandle en ansøgning om folkepension 100 % elektronisk. Løsningen betyder, at borgeren selv indtaster de relevante oplysninger på kommunens hjemmeside, sender dem elektronisk, hvorefter den modtages i kommunens IT-system og behandles “on-line” af en sagsbehandler.

Odense Kommune modtager omkring 1.000 ansøgninger om folkepension årligt. Mogens Runge i Odense Kommunes Pensionsafsnit har store forventninger til den nye pensionsservice.
- Det vil ændre hele vores måde, at arbejde på. Der er ingen tvivl om, at vi kan spare tid, når borgerne nu selv kan klare en del af opgaven på hjemmesiden, siger Mogens Runge, som i øvrigt allerede har fået den første ansøgning inden det officielt er lanceret!
Fordelene for borgerne i Odense er, at de sparer tid og kan udfylde deres ansøgning, når det passer dem bedst. En udbygget hjælpefunktion guider dem gennem ansøgningen.

Oplysningerne sendes fra borgerne til kommunen via en sikker forbindelse. Odense Kommune har samtidig sikkerhed for borgerens identitet via den fælles PIN-kode, som der benyttes. PIN-koden er gratis og benyttes allerede til en række andre selvbetjeningsløsninger.

Den nye pensionsservice er udviklet af Odense Kommune i tæt samarbejde med KMD.
- Det er godt at store kommuner, som Odense Kommune går foran og tager den nye generation af borgerservice i brug, siger underdirektør i KMD Jon Jonsen, der tilføjer at man allerede i foråret er klar med flere selvbetjeningsløsninger.

Du kan allerede nu se den nye service på under “Selvbetjening”.


Vil du vide mere om den nye pensionsservice i Odense Kommune, skal du kontakte teamleder Mogens Runge tlf. 6614 8814, lokal 4250 eller underdirektør Jon Jonsen, KMD tlf. 4460 7800