Spring til indhold
Nyhed

25-04 2001 Odense Vandselskab får udviddet råderet på Middelfartvej m.m.

27-06-2011
For at beskytte vandledningerne i jorden vil råderetten til et fem meter bredt bælte på Middelfartvej, Ubberudsvej og Troelsevej for fremtiden være forbeholdt Odense Vandselskab. På vegne af selskabet er Odense Kommune og de 17 berørte lodsejere i gang med at fastsætte kompensationen for den indskrænkede rådighed, og opstille nye regler for anvendelse af arealet. Den samlede erstatning til de berørte lodsejere vil blive 260.000 kroner, som betales af Odense Vandselskab.
Yderligere oplysninger: Odense Vandselskab, telefon 63132333.