Spring til indhold
Nyhed

25-04 2001 Fem nye døgnpladser og 1 ny aflastningsplads til sindslidende

27-06-2011
Odense Kommune har givet grønt lys til at flytte Plejehjemmet Danias botilbud til sindslidende til bygninger på Mayogrunden i Kragsbjergvænget. Det giver plads til i alt 16 døgnpladser og 2 aflastningspladser, hvilket betyder, at botilbuddet samlet udvides med fem nye døgnpladser og en ny aflastningsplads.
Flytningen sker på initiativ af den selvejende institution Plejehjemmet Dania. Formålet er at skaffe mere moderne boliger og servicearealer med dagcenter. De nuværende boliger består af et værelse uden køkken med fælles toilet og bad på gangene. De nye boliger vil hver indeholde to rum med trinettekøkken, toilet og bad. Det samlede boligareal vil i hver bolig blive på mellem 52 og 65 kvadratmeter.
Den centrale placering er valgt, for at de sindslidende fortsat kan bo tæt på de faciliteter, som de bruger hver dag og har god gavn af. Indretningen af bygningerne på Mayogrunden ventes at koste cirka 17 millioner kroner, der fordeles på budget 2001 og 2002. Når de nye pladser bliver fuldt udnyttet, vil driftsomkostningerne stige med 875.000 kroner om året. Midlerne indarbejdes i budget 2002.
Yderligere oplysninger: Kontorchef Jan Lindegaard, Ældre- og handicapforvaltningen, telefon 66148814 lokal 3900.