Spring til indhold

Pædagog til Børnehuset Åløkke - barselsvikariat

Brænder du for at inddrage børn i et aktivt udeliv med natur som pædagogisk redskab? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv, såvel ude som inde? Vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!

Hos Børnehuset Åløkke søger vi en pædagog i et barselvikariat på 33 timer ugentlig.  Tiltrædelse pr. 1. september 2020.

Om os
Børneinstitution Vestre består af børnehusene Munke Mose, Det Engelske Pakhus, Jernbanegade, Åløkke, Solkernen og Tusindfryd.

Børnehuset Åløkke er normeret 26 vuggestuebørn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 62 børnehavebørn fordelt på 3 børnehavegrupper. Vores hus er bygget i to etager, og vi har en stor dejlig legeplads.

Vi er en personalegruppe, som er drevet af et fagligt og personligt engagement. Vi arbejder ud fra at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne. Vi arbejder med anerkendende relationer som den grundlæggende tilgang i vores pædagogisk praksis. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som individ og som en værdsat deltager i fællesskabet.

I Børnehuset Åløkke er vi engagerede, lægger stor vægt på den imødekommende og positive atmosfære, som kendetegner vores hus, og vi sætter stor pris på faglig sparring og kreativitet. Vi samarbejder i den pædagogiske praksis, hvor vi udfordrer hinanden og udvikler os sammen og har adgang til viden, deler viden og omsætter viden i praksis med udgangspunkt i barneperspektivet.

Vi kan tilbyde
 • Et velfungerende hus, hvor det gode børneliv er i fokus,
 • En pædagogisk praksis, der indebærer, at vi kontinuerligt arbejder med udvikling af pædagogikken, børnemiljøet og den pædagogiske læreplan. Vi har fokus på læreprocesser og udbyttet for børnene i både aktiviteter, rutiner og leg. Som dokumentation og evalueringsmetoder anvender vi skriftlighed, video og billeder.
 • At vi vægter social inklusion og en anerkendende tilgang højt, et miljø hvor alle indgår i udviklende og meningsfulde fællesskaber og med fokus på zonen for nærmeste udvikling
 • At vi har et alsidigt læringsmiljø, et fleksibelt miljø med mange forskellige læringsmiljøer.
 • At vi tager udgangspunkt i børneperspektivet, børnenes ressourcer og potentialer.
 • At personalets praksis tager udgangspunkt i faglig viden, faglige refleksioner og selvfølgelig vores kerneopgave.
 • At personalet er nærværende, anerkende og imødekommende.
 • At vi vægter et godt samarbejde med forældrene højt.  
Vi har særlig fokus på følgende: Sprog, dannelse og tidlig indsats samt den pædagogiske læreplan.
 
Du kan tilbyde
 • En anerkendende tilgang, som giver børnene plads til medbestemmelse og medinddragelse.
 • At skabe tryghed, nærvær og læring i børnehøjde.
 • Faglig viden om brug af naturen og et brændende ønske om at bruge udelivet i den pædagogiske praksis.
 • Sang og musik i den pædagogiske praksis.
 • Gode evner i forhold til at understøtte det allerede gode forældresamarbejde.
 • Masser af energi, godt humør samt en positiv og understøttende kommunikation i relationen til børn, forældre og personale.
 • Vilje og mod til at undres og være nysgerrig i forhold til egne såvel som kollegaers praksis.
 • Godt overblik, samt tage spontane initiativer og besidde omstillingsparathed.
 • Refleksion over egen pædagogiske praksis, kan dokumentere og dele din viden og erfaringer i sparring med kolleger for at bevare og udvikle pædagogikken og den røde tråd på tværs af hele huset.
 • Faglig kompetent, gerne et kendskab til ICDP, og gerne erfaring med at arbejde med det.
 • Er fleksibel og indstillet på at ”flytte sig” alt efter hvor der er behov i huset.
 • Kan håndtere forandringer og være en aktiv del i at få implementeret de nye læreplanstemaer.
 • Har erfaring med systematik, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde.
Børnene forventer, at du
 • Er lyttende, tålmodig og nærværende.
 • Er en tydelig voksen, som sætter en udviklende og anerkendende praksis i spil i deres hverdag.
 • Ser dem og bruger din tid aktivt med dem.
 • Kan se verden med deres blik.
 • Lader dem udforske verden, gerne med en støttende hånd.
 • Kan lide at gå på opdagelse og bruge fantasi til styrke de gode lege og den gode relation.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om profilen henvises til institutionen hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Pia Munk Yde på 29341088.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 17. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 24. august 2020. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
17-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. september 2020

Kontaktperson

Pia Yde Munk Yde
29341088