Spring til indhold

Skolepædagoger til Nørrebjergskolen

Er du sulten på at arbejde på en fantastisk specialskole? Har du ydmyghed til at gøre andre gode? Er du intelligent i din omgang med andre mennesker? Så har du noget af det vi leder efter.

Vi søger tre skolepædagoger til elever med komplekse læringsbehov. 

Om os
Nørrebjergskolen er en specialskole for elever med særlige behov – vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Elevgruppen er 6-17 år, og en stor del af eleverne har multiple funktionsnedsættelser. Eleverne kommer fra de fynske kommuner. I skoleåret 2020-21 er der indskrevet 140 elever på skolen. Der er ansat 33 lærere, 33 pædagoger og 29 pædagogmedhjælpere. Skoledagen er i tidsrummet kl. 8.30-15.00, og der er pasning på skolen i tidsrummet kl. 7.00-16.00 på skole- og skolefridage.

Skolen er i gang med et større udviklingsarbejde med udvikling og implementering af ny elevplan og low arousal med fokus på elevernes læring og udvikling. 

Om dig
Vi har forventninger om, at du kan:
 • planlægge, gennemføre og vurdere understøttende læreprocesser for skolens elevgruppe
 • arbejde med alternativ kommunikation
 • skabe læring og udvikling hos elever med multiple funktionsnedsættelser
 • skabe læring hos elever med et meget lavt kognitivt niveau
 • arbejde tværfagligt
 • arbejde på grundlag af lavaffektive metoder, som Low Arousal
Forventninger til faglige kompetencer:
 • krav om uddannelse som pædagog - gerne med PD, neuropsykologi, speciapædagogik
 • kan etablere præcise pædagogiske strategier for elever på tidlige udviklingstrin i forhold til læringsmål og elevplaner
 • mestrer specialpædagogiske metoder
 • kan håndtere elever med udadreagerende adfærd
 • har dokumenteret specialpædagogisk erfaring
Forventning til kompetencer i øvrigt: 
 • kan samarbejde med andre faggrupper, forældre og øvrige interessenter
 • kan sætte læringsmål for de kognitivt svagest fungerende elever
 • kan arbejde med høj faglighed og kompleksitet
Vi tilbyder
Skolen kan tilbyde:
 • et specialfagligt miljø, hvor elevens læring og trivsel er i centrum for skolens medarbejdere
 • en engageret medarbejdergruppe bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fys- og ergoterapeuter, psykolog og sygeplejerske m.fl.
 • en flot skole med nogle fantastiske rammer
 • Nørrebjergskolen er VISO leverandør af specialydelser til de øvrige kommuner i Danmark
 • deltagelse i målrettet udviklingsarbejde
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 
Stillingerne er faste med 37 timer ugentlig og med tiltrædelse snarest muligt, senest 1. oktober 2020. 

Vil du vide mere?
Kontakt gerne souschef Mads Møller eller skoleleder Simon Bay Andersen på 63751800 for yderligere information og eventuel aftale om besøg på skolen.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 19. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 35. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
19-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest muligt, senest 1. oktober 2020

Kontaktperson

Mads Møller
63751800
Simon Bay Andersen
63751800