Spring til indhold

Pædagog til Børnehuset Ranunkelhaven

Børneinstitution Syd–Syd Vest søger en ambitiøs, energisk og faglig pædagog, der er stolt af sit fag og som med fleksibilitet og positivitet vil indgå i en forandringsfuld og til tider travl pædagogisk hverdag med base blandt vores vuggestuebørn i Børnehuset Ranunkelhaven.

Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse snarest muligt.

Om Børneinstitution Syd–Syd Vest
Børnehuset Ranunkelhaven er en del af Børneinstitution Syd-Syd Vest sammen med børnehusene Svenstrup, Livstræet, Lungstedvangen, Bellinge, Kosmos, Kærsgård, Tranehøjen og Dyrup.

Vi gør meget ud af at samarbejde og erfaringsudveksle på tværs af husene i forhold til faglig udvikling.

I øjeblikket er vi optaget af arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan, faglig ledelse og Odense Kommunes tre fokusområder: tidlig indsats, dannelse og sprog bl.a. via kompetenceudviklingsforløbet Sprogklar.

Vores kerneopgave er defineret som Deltagelse i fællesskaber, og vi har fokus på udvikling af dynamiske læringsmiljøer ud fra børneperspektivet med afsæt i børnenes behov og med øje for det enkelte barns udvikling i det forpligtende fællesskab.

Vi er desuden optaget af digital dannelse og har netop indrettet et fælles teknologirum i Kosmos til leg med robotter, som alle huse kan bruge.

Ligeledes har vi sammen med de lokale skoler mulighed for at benytte Rendertoppen, som er en tidligere skovbørnehave.

Vi prioriterer efteruddannelse, og du vil tilbydes uddannelse i ICDP.

Om Børnehuset Ranunkelhaven
Ranunkelhaven er et forholdsvis nyt børnehus fra 2017, der består af to huse, som ligger på én matrikel. Ranunkelhaven er skabt ved sammenlægning af to tidligere børnehuse: Åhaven og Elisehaven. Vi har en stor fælles nyrenoveret legeplads samt nem adgang til å og skov. Vi er tæt på bybus med direkte adgang til Odense centrum og byens kulturelle tilbud.

Ranunkelhaven er et integreret børnehus med tilsammen 24 vuggestuebørn samt 55 – 65 børnehavebørn. Børnene og alle medarbejdere er tilknyttet enten én vuggestuegruppe eller én af de tre aldersopdelte børnehavegrupper, som er i hvert hus. Børnene kan også være i læringsgrupper på tværs af huse og alder, så udvikling, læring, trivsel og forskellige behov tilgodeses.

Ligeledes kan alle medarbejdere arbejde med alle aldersgrupper og hjælpe hinanden, hvor der er behov i løbet af en pædagogisk hverdag.

Vi er i en intern udviklingsproces, hvor vi arbejder med positionering af alle medarbejdere i vores læringsrum både inde og ude med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan med henblik på at skabe en forudsigelig fælles struktur og kultur og dermed fastholde godt samarbejde og god social kapital.

I forhold til børnenes trivsel, udvikling, leg og læring er vi efter modernisering af husene stadig i gang med at udvikle tydelige og spændende læringsmiljøer med godt legetøj, og vi vægter både børne- og vokseninitieret leg og læring hver dag og gerne, hvor børnene bruger deres krop.

Vi gør os umage med at se barnets og børnegruppens forudsætninger, udviklingspotentialer og styrker, så de føler sig anerkendt og accepteret, kan mærke sig selv og udvikle sig derfra. Vi sætter vores faglighed og erfaring i spil og er til rådighed for barnet, så der opmuntres, guides, afgrænses ved behov og gives gode ideer til leg og samspil osv.

Vi prioriterer og har et tæt samarbejde med en engageret og interesseret forældregruppe og nyder stor opbakning generelt og i forhold til vores pædagogiske aktiviteter og traditioner.

Arbejdstiden er indenfor tidsrummet kl. 6.30 – 16.35 mandag til torsdag og fredage kl. 6.30 – 16.25.

Herudover skal du deltage i forskellige aftenmøder i Ranunkelhaven og møder for hele Børneinstitution Syd–Syd Vest ca. en gang pr måned.

Om dig
Vi søger en pædagog med følgende kvalifikationer og egenskaber:
  • Du er begejstret for og har erfaring i arbejdet med vuggestuebørn som minimum fra praktik under uddannelse.
  • Du er entusiastisk og glad for at bruge dig selv og være aktiv sammen med børnene.
  • Du kan se det unikke i hvert barn og støtte op om deres individuelle og sociale kompetencer.
  • Du mestrer overblik, nærvær og fleksibilitet til at organisere og tage lederskab af meningsfulde og dynamiske små og store læringsgrupper og -miljøer for børnene, både selvstændigt og i tæt samarbejde med kollegaer.
  • Du har en anerkendende, inkluderende og værdsættende tilgang i relationsarbejdet i forhold til både børn, forældre og kollegaer.
  • Du er robust og stabil, så du kan holde fast i teori og samtidigt justere, reflektere og udvikle dig fagligt og praktisk i en til tider forandringsfuld og travl pædagogisk hverdag.
  • Du er ansvarsfuld og loyal overfor aftaler og indgår i samarbejdet, både når det kræves, at du lytter, og når du skal give din mening til kende med henblik på et godt fysisk, psykisk og æstetisk arbejdsmiljø.
  • Du er teoretisk og fagligt funderet og har lyst til at bidrage med faglige ideer og refleksioner til udvikling af fælles struktur, kultur og fysiske rammer og mestrer at reflektere over egne og kollegaers praksis samt give og modtage faglig sparring med en anerkendende kommunikation.
  • Skriftlighed er naturligt for dig i forhold til kommunikation og dokumentation til forældre på mitBarn, udarbejdelse af handleplaner vedr. børn, tiltag i forhold til læring m.m.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi vil også rigtig gerne have besøg og vise Ranunkelhaven frem, så kontakt meget gerne daglig pædagogisk leder Gyda Schack Hansen på 5148 2320 eller på gysh@odense.dk og aftal en tid.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 7. august 2020. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 33.

Ved ansættelsessamtaler i Børneinstitution Syd–Syd Vest anvender vi vækstmodellen.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
07-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Gyda Schack Hansen
51482320