Spring til indhold

Pædagoger til Børnehjemmet Birkelund, afdeling Enggården

Børnehjemmet Birkelund søger 4 pædagoger på 30-37 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt. Der er i første omgang tale om projektstillinger af 1 til 1½ års varighed – og måske længere. Da Birkelund er en meget dynamisk døgninstitution, kan der på sigt ikke afvises mulighed for en fastansættelse.

Birkelund er ejet af KFUM’s Sociale Arbejde og har selvstændig bestyrelse. Institutionen har driftsoverenskomst med Odense Kommune på pt. 20 pladser.

Arbejdsplads
Birkelund er en afdelingsopdelt døgninstitution, der ligger i Seden. Institutionen har plads til 35 børn i alderen 0-18/23 år. Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt eller følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder.

Desuden har institutionen afdeling Kompasset med 4 pladser for mor/far og baby-ophold efter serviceloven §107 - § 52.3.4 (se hjemmeside). Der er tilknyttet en udslusningslejlighed til Kompasset.

Birkelund har desuden en udslusningsbolig/projektafdeling med plads til 4 børn og unge.

Derudover har Birkelund afdeling Enggården, som varetager børn og unge med særlige behandlingsmæssige behov. Der er pt. plads til 3 børn og unge, hvoraf de 2 af pladserne er besat. Afdelingen ligger ca. 400 m. fra Birkelunds hovedbygning, i landlige og naturskønne omgivelser. Naturen på Enggården inddrages aktivt som et fælles 3. element, der både virker nærende og beroligende, men samtidigt også udfordrende for børnene.

Børn og unge, der anbringes på Birkelund, er ofte i deres adfærd præget af; traumer, tilknytnings- og opmærksomhedsforstyrrelser, overgreb etc., hvorfor de kan være både udadrettede og selvdestruktive i deres samspil med andre børn og voksne.

På afd. Enggården arbejdes der mentaliseringsbaseret og ud fra den neuroaffektive udviklingsforståelse, herunder en daglig struktureret miljøterapi, specielt tilrettelagt efter det enkelte barns nærmeste udviklingszone. Rammerne på Enggården er trygge med en fast rytmisk struktur og et antal overskuelige relationer som afsæt for udvikling i samspillet med både nærværende og tydelige voksne.
Tilgangen er helhedsorienteret, anerkendende og ressourcefokuseret, hvor der sikres en forudsigelig hverdag, som forudsætning for, at børnene opnår kontinuerlig udvikling og nye muligheder i deres liv.

Der kan være tale om intensive tidsbegrænsede behandlingsforløb – med henblik på udslusning til mindre skærmet anbringelse efterfølgende – eller mulighed for at blive på Enggården i en længere periode/årrække.

Der arbejdes ud fra opstillede delmål, jf. SEL §140, som løbende evalueres af det pædagogiske personale med udgangspunkt i dagligdagen og metoderne ICS og NAP. Derudover udarbejdes der i teamet trivselsskemaer på hvert barn, som løbende og aktivt bruges i den pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

Overordnet set bliver det pædagogiske arbejde på Birkelund varetaget af relevant uddannede personale med hovedvægt på pædagoger, hvor fokus er på udvikling af de faglige kompetencer, samt vidensdeling til gavn for vores børn og unge.

Forudsætninger og kompetencer
Du skal som pædagog være indstillet på at:
 • arbejde både alene og sammen i et team
 • arbejde med stram struktur og mange gentagelser
 • arbejde i både døgn- og rådighedsvagter og hver anden weekend
 • være en aktiv del af supervisionen, som gives af ekstern supervisor
Derudover skal du som pædagog have
 • gode skriftlige og kommunikative kompetencer
 • gode samarbejdskompetencer – og være loyal over for de fælles beslutninger, der bliver truffet i samarbejdet med kollegaer, psykolog og ledelse
Vi prioriterer uddannelse højt, da sikring af ny viden og læring er udgangspunktet for en fortsat udvikling af vores børn og unges livskvalitet.

Faglige kompetencer
Du skal:
 • være uddannet pædagog
 • være etisk velovervejet og funderet med blik for, at hvert barn og ung er et unikt menneske, der har krav på at få netop den kærlighed, omsorg, stabilitet, opdragelse mm., der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed
 • have forståelse for, at planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering er lige vigtige elementer i moderne pædagogisk arbejde
 • kunne forholde dig reflekterende til din egen praksis og omsætte fælles refleksioner til nye praksisser for dig selv og dine kollegaer
 • helst have erfaring med lignende arbejde/målgruppe
 • være indstillet på, at vi arbejder ud fra Neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart
Personlige kompetencer
Du skal:
 • have en robust personlighed – og både kunne sætte personlige grænser og opretholde en professionel distance til arbejdet
 • være rolig og kunne bevare overblikket – også når det går stærkt, eller bølgerne går højt
 • være fleksibel og indstillet på at gå konstruktivt til forandringer – og gerne kunne tænke ud af boksen i forhold til det daglige miljøterapeutiske og socialpædagogiske arbejde
 • have lyst til at samarbejde og bidrage positivt – både i forhold til dit team og det øvrige Birkelund
 • have lyst og engagement til et tæt samarbejde med de anbragte børns forældre og øvrige netværk
 • være nysgerrig på forståelsen og det teoretiske fundament i det daglige behandlingsarbejde og på at omsætte dette i henhold til det enkelte individ/barn
 • have et gyldigt kørekort, hvilket er en ufravigelig forudsætning for at komme i betragtning til stillingen
Du kan læse mere om Birkelund på www.di-birkelund.dk


Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til forstander Poul Pedersen på 6375 6000 / 2712 2783. Ved fagrelevante spørgsmål kan du henvende dig til teamkoordinator Anne Kristine Scheffmann Meier på 2175 5501.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er tirsdag den 18. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den. 26. august 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
18-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Varighed
Projektansættelse
Tiltrædelse
1. oktober 2020

Kontaktperson

Poul Pedersen
6375 6000
Anne Kristine Scheffmann Meier
2175 5501