Spring til indhold

Projektkoordinator og projektmedarbejder til Den Frie Rådgivnings gældsrådgivningsindsats

UngOdense, ungdomsskolen i Odense søger to medarbejdere, der skal arbejde med udvikling og koordinering af Den Frie Rådgivnings gældsrådgivningsindsats. 

PRivatøkonomisk OPrydning, i daglig tale PROP. Stillingerne er administrativt forankret hos UngOdense, ungdomsskolen i Odense, og er treårige projektstillinger på 32 timer ugentlig som projektkoordinator samt en projektmedarbejder på 28 timer ugentligt. I begge stillinger vil der komme tillægstimer op til 37 i Den Frie Rådgivnings tilbud Åben Rådgivning. Du bedes i din ansøgning tydeliggøre hvilken stilling du søger og hvorfor, eller om du er interesseret i begge.
Tiltrædelse 1. september 2020 eller snarest derefter.

Om Den Frie Rådgivning
Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening beliggende i Vollsmose, der med et korps af engagerede frivillige tilbyder rådgivning til alle, der oplever behov for rådgivning og bidrager til at opbygge deres ressourcer og handlemuligheder igennem tilbuddene Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning (PROP).

Åben Rådgivning tilbyder fire dage om ugen hjælp til brugere med kontakt og henvendelse til myndigheder eller private firmaer. I PROP får brugerne, gennem tilpassede rådgivningsforløb, hjælp til at danne sig et overblik over egen økonomi og i nogle tilfælde hjælp til gældsafvikling. I begge tilbud lægges der vægt på hjælp-til-selvhjælp og et ønske om at møde brugerne i øjenhøjde, således at der opstår et ligeværdigt møde, hvorigennem brugeren lærer at tage ansvar for eget liv. Lige nu har foreningen omkring 45 frivillige, med en bred vifte af sprogkompetencer, fordelt på rådgivere i Åben Rådgivning, PROP, bestyrelse og diverse udvalg. De opslåede stillinger vil begge udvikle og understøtte PROP-indsatsen.

Projektkoordinator i PROP
Du vil have til opgave at stå for udvikling, koordinering og afrapportering af PROP samt rekruttering af brugere og frivillige.
Du vil have en in-house rolle med fokus på fastholdelse og koordinering af frivillige og brugere. Du vil derudover varetage arbejdsopgaverne; markedsføring, rekruttering af nye brugere, brugerkontakt, udvikling af fagligt indhold til frivillige og brugere, lave vagtplaner for de frivillige samt koordinering af frivillige og igangværende forløb. Idet indsatsen er puljefinansieret, vil der være en del løbende dokumentation og evaluering, således at indsatsen hele tiden udvikler sig og lever op til de krav, bevillingen er givet på baggrund af. Derudover vil du som projektkoordinator deltage i foreningens bestyrelsesmøder samt relevante netværk, herunder Den Nationale Vidensfunktion, hvor andre frivillige økonomi- og gældsrådgivninger fra hele landet deltager.

Projektmedarbejder i PROP
Du vil have til opgave at være opsøgende med henblik på flere relevante samarbejdspartnere, deltagelse i netværksgrupper, m.m. og vil derfor være en del mere ude af huset.
Du vil som projektmedarbejder have til opgave at foretage oplæg af forbyggende karakter hos samarbejdspartnere, samt udvide og være opsøgende med henblik på flere forebyggende instanser. Derudover vil arbejdsopgaverne indebære deltagelse i relevante netværk, udvikling af læringsmaterialer til brugerne, og i samspil med projektkoordinatoren at udvikle det faglige indhold i PROP.

Fælles for begge stillinger gælder understøttelse af Den Frie Rådgivnings øvrige indsatser, frivillige pleje, udviklingen af foreningen samt udbrede kendskabet til Den Frie Rådgivning og PROP. Projektkoordinator og projektmedarbejder vil skulle arbejde tæt sammen med hinanden, med koordinator i Åben Rådgivning og foreningens bestyrelse for at løfte opgaverne. Samarbejde, fleksibilitet og evnen til at organisere arbejdet er derfor centralt. Til begge stilling vil der komme tillægstimer, som skal bruges i Åben Rådgivning. I Åben Rådgivning vil opgaverne bl.a. bestå af at være screener, som er den person, der modtager brugerne når de kommer, henviser dem til de frivillige og hjælper i løsningen af deres sager, samt er sparringspartner med daglig koordinator.

Arbejdstiden er inden for normale arbejdstider. Der skal dog også påregnes eftermiddags- og aftenarbejde. Arbejdstiden vil være varierende og fleksibel, og aftales løbende med de andre ansatte på kontoret.

Om dig
Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du:
  • har erfaring med frivilligt arbejde og den frivillige, sociale verden
  • har erfaring med projektstyring
  • har interesse for økonomisk rådgivning
  • er god til at kommunikere skriftligt såvel som mundtligt på tværs af kulturer og faggrupper
  • er i stand til at arbejde selvstændigt, såvel som en del af team
  • evner at organisere dit arbejde i en travl hverdag
  • kan lide at netværke og have kontakt med mange forskellige samarbejdspartnere
  • er fleksibel, omstillingsparat og besidder stort overblik.
Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes af UngOdense, Fritid- og Læring Nord, Fritidsbutikken med daglige opgaver hos Den Frie Rådgivning.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Projektansættelserne løber fra 1. september 2020, eller hurtigst muligt herefter, til 31. oktober 2023.

Vil du vide mere?
For yderligere spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at skrive til formand Anette Juhler på anet209d@appsodense.dk eller daglig koordinator Sara Malmos Lauridsen på sara.malmos@appsodense.dk.

Henvendelser kun pr mail.

Du kan også læse om Den Frie Rådgivning på www.dfr-odense.dk

Det praktiske
Ansøgningsfristen er tirsdag den 11. august 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 34, 2020..
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
11-08-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Projektansættelse, Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. september 2020 eller snarest derefter

Kontaktperson

Sara Malmos Lauridsen
sara.malmos@appsodense.dk
Anette Juhler
anet209d@appsodense.dk