Spring til indhold

Personlige assistenter til lærere på Åløkkeskolen

Åløkkeskolen søger to personlige assistenter til to forskellige lærere pr. 1.september 2020.
 
 1. stilling er på 14 timer om ugen – og kan evt. være et fleksjob.
 2. stilling er på 29 timer om ugen og er delvist assistent for en lærer og delvist pædagogisk medhjælper i vores modtagetilbud og morgen-sfo.
Om os
Åløkkeskolen er en mindre byskole med ca. 225 elever. Skolen er placeret i Åløkkekvarteret midt i Odense, og tæt på Åløkkeskoven, Odense Havn og andre skønne omgivelser. Vi bruger byens uderum og kulturinstitutioner i stor udstrækning.

På skolen har vi elever fra 0.-6.klasse. For tiden har vi to klasser på 5.-6. årgang og en på de yngste klassetrin, men der bygges boliger mange steder i vores skoledistrikt og forventningen er, at vi bliver to-sporet igen i løbet af de kommende år. Desuden har vi en modtageklasse for børn, der kommer til landet og har brug for en særlig indsats for at lære dansk sprog og skolekultur at kende

På skolen arbejder 17 lærere, 8 pædagoger og pædagogmedhjælpere og en teknisk/administrativ enhed – i alt ca. 35 medarbejdere. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet af høj faglighed, gensidig respekt og tæt samarbejde. Arbejdet på skolen er præget af et stort ønske om at gøre en forskel for vores elever og tilbyde dem en varieret og udbytterig skolegang.

Om jobbet
I den første stilling er der behov for en person, der kan være personlig assistent for en af vores lærere, der har bevilling på 14 timers personlig støtte om ugen. Læreren er udfordret på sit syn og har andre fysiske ”skavanker”, som udfordrer lærerens udførelse af et almindeligt lærerarbejde.

I den anden stilling er der behov for en person, der kan være personlig assistent for en af vores lærere, der har en bevilling på 19 timers personlig støtte om ugen. Hun har en kronisk lidelse, som gør, at hun har brug for støtte i sit arbejde. Desuden er der nogle timer med understøttende undervisning i idræt og i vores modtagetilbud. Dertil kommer en morgenåbning i sfo en dag om ugen.

Begge stillinger planlægges som årsnorm – det vil sige, at man arbejder mere i skoleuger for at ”afspadsere” i uger, hvor skolen er lukket.

Hvis du ønsker det, vil der være mulighed for at supplere med vikartimer i skolens klasser ved behov.

Om dig
Som personlig assistent forventer vi, at du:
 • Er god til at understøtte lærerens undervisning i dansk og læsning. F.eks. ved at hjælpe med at skabe struktur, forudsigelighed og ro i undervisningen.
 • Kan overtage praktiske opgaver f.eks. udarbejde konkrete materialer – kopiere, laminere undervisningsmateriale.
 • Kan læse og skrive korrekt dansk – da en af lærerens støttebehov er at få læst korrektur på diverse skrivelser.
 • Er god til at kommunikere og indstillet på løbende at tilpasse din støtte til læreren. Det er vigtigt, at du er god til at aflæse og intuitivt ser og fornemmer støttebehovet – at du kan forudse og foregribe situationer.
 • Er fleksibel i placeringen af din arbejdstid, da lærerens timer ikke ligger helt fast hver uge – de flytter sig efter opgaverne (primært for stilling 1).
Vi tilbyder
Som medarbejder hos os på Åløkkeskolen kan du forvente:
 • Gode rammer om dit arbejde, vores fysiske omgivelser er velholdte og rummelige.
 • Et arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at være gode kollegaer for hinanden, udvikle vores professionalisme og faglige viden om læring og trivsel.
 • Godt humør og en god portion humor på daglig basis.
 • Et nært tværfagligt samarbejde i personalegruppen.
 • Et godt forhold mellem ledelse og medarbejdere, der er præget af tillid og gensidig respekt.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte skoleleder Pia Larsen på 2445 0940, og få yderligere oplysninger om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er mandag den 10. august 2020. Samtaler forventes afholdt på skolen i uge 34, 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
10-08-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september 2020

Kontaktperson

Pia Larsen
2445 0940