Spring til indhold

Jobkonsulenter til Unge Aktivitetsparate

Vil du arbejde målrettet på at hjælpe vore unge borgere med andre problemer end blot ledighed til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? Er du en dygtig, lyttende og professionel jobkonsulent/jobmentor med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge stillingen som jobkonsulent.

To af vores dygtige kolleger er stoppet. Denne ene er gået på efterløn og den anden er gået på barsel, så vi søger derfor to nye kolleger til en fast stilling og til et barselsvikariat. Den faste stilling er på nedsat tid 32-35 t/ugen.

Om os
I Virksomhed, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vores aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, som er Job og Uddannelse til alle. Vores arbejde er blandt andet baseret på den forskning og evidens, der viser, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at gavne både ledige og erhvervsliv. Vi retter fokus på praktikker, løntilskud og opkvalificering – alt sammen med udgangspunkt i virksomhedernes behov og den enkeltes muligheder. Vi lægger vægt på det tværgående samarbejde med forvaltningens øvrige områder og prioriterer derfor en lærende feed back-kultur.

Om jobbet 
I afdelingen Jobkonsulenter Unge Aktivitetsparate håndterer du som jobkonsulent understøttelse af unge under 30, som har problemer ud over ledighed og derfor skal have støtte til at bevæge sig tættere på et job eller en uddannelse. Med virksomhedsrettede indsatser i form af fx praktikker støtter og guider vi unge, der af forskellige årsager har svært ved at håndtere deres liv og dermed også uddannelses- eller arbejdsliv. De er typisk psykisk sårbare og har eventuelt flere diagnoser. Det skønnes, at der er mere end et år til, at de vil kunne påbegynde reel uddannelse. De har brug for guidning i forhold til at være på en arbejdsplads.
Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål. Der er en del skriftlighed i forbindelse med jobbet.
Som jobkonsulent hos os får du en væsentlig rolle i borgernes vej ud af ledighed. Du kommer til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er en fordel. Du kommer til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har eller får lagt én plan.

Om dig 
Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om andre problemer? Du skal kunne genkende dig selv i følgende:
  • Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen
  • Erfaring med målrettede borgersamtaler
  • Erfaring med at etablere kontakt med virksomheder, også opsøgende
  • Gode IT-kompetencer
  • Gode skriftlige kompetencer
  • Forståelsen for målgruppen, der har problemer ud over ledighed
  • Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger
  • Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed
  • Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt.
Vi tilbyder
Et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn-og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen tager udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.
Tiltrædelse 1. september 2020 eller hurtigst muligt.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte jobkonsulent og TR Pia Nørby på 2012 9707 eller mail plin@odense.dk for yderligere information om stillingen.
 
Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen samt se Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi her 

Det praktiske:
Ansøgningsfristen er onsdag den 19. august 2020. Samtaler finder sted torsdag den 27. august 2020. Udvælgelse af kandidater sker fredag 21. august 2020 og indkaldte vil få besked mandag 24. august 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
19-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
hurtigst muligt

Kontaktperson

John Nielsen
2491 4903
Pia Nørby
2012 9707