Spring til indhold

Pædagoger eller ergoterapeuter til Tornhuset Hus 2

Har du ben i næsen og ønsker arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning, så er det lige dig vi mangler.

Tornhuset Hus 2, Brunsegårdsvej 53 i Tommerup søger to nye kollegaer i faste stillinger på 30 timer ugentligt. Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend. Tiltrædelse snarest eller senest 1 oktober 2020.

Du skal være uddannet pædagog eller ergoterapeut.

Om os
Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud beliggende i Odense og Tommerup.
Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal, LA2 og KRAP.
På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.

Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk problemstilling. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.

Der bor 7 borgere i Hus 2.
I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv.

Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet pædagog eller ergoterapeut
 • Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer.
 • Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.
 • Har kvalifikationer i håndtering af IT-systemer
 • Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.
 • Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende.
 • En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet. 
 • Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde.
 • Er sikker i faglig dokumentation
 • Er i besiddelse af kørekort
Ansøgere med en neuropædagoisk uddannelse samt erfaring og kendskab fra autismeområdet vil blive foretrukket

Vi tilbyder
 • Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø
 • Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv
 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling
 • Uddelegering af div. ansvars- og udviklingsopgaver
 • Engagerede kollegaer
 • Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal.
 • Teammøder/personalemøder hver 14. dag
 • Faglig supervision
 • Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend.
 • Tæt samarbejde med beskæftigelsesdelen, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Mie Kristensen på 2949 3872 eller på mail amkr@odense.dk frem til den 24. juli 2020, herefter Tina Brockdorff på 2949 3861 eller mail tinb@odense.dk

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 20. august 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
16-08-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2020

Kontaktperson

Tanja Vølund
2326 5216
Tina Brockdorff
2949 3861