Spring til indhold

Social- og sundhedsassistent til Lille Glasvej Plejecenter

Social- og Sundhedsassistent søges til stilling med blandede vagter på Specialplejecenter Lille Glasvej.

Vil du være vores nye kollega
Vi har en ledig social- og sundhedsassistent stilling pr. 1. september eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er på 32 timer om ugen i blandede vagter fordelt med 7 aftenvagter og 10 dagvagter.

Om os
Vi er et hus i udvikling, hvor fokus er på rehabilitering på borgernes præmisser. Tværfaglighed og anerkendende tankegang prioriteres højt, og borgerne er med til selv at definere de mål, de ønsker at arbejde imod.
Alle beboere der visiteres til Lille Glasvej, har en erhvervet hjerneskade, men de kan også have andre problemstillinger indenfor både det somatiske og psykiatriske område.
Vi har et tæt samarbejde med både pårørende og andre faglige samarbejdspartnere som Hjerneskaderådgivningen.
Vi har 45 selvstændige lejligheder tilknyttet, samt en fællesbygning med opholds- og aktivitetsrum.
Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger og en sygeplejerske.

Vi arbejder alle ud fra en neuropædagogisk tilgang, og alle medarbejdere har, eller vil over tid blive tilbudt, en neuropædagogisk efteruddannelse.

Om dig
Hvad ønsker vi, at du kan bidrage med:
 • Erfaring eller særlig interesse inden for erhvervet hjerneskader.
 • Kan indgå i et tværfagligt team med bevidsthed om, hvad din monofaglige kerneydelse er og evner til at videreformidle denne.
 • Kendskab eller interesse for neuropædagogik.
 • Kender til medicinhåndtering og brug af FMK.
 • Erfaring med pårørende samarbejde.
 • At du kan handle og agere med selv- og medbestemmelse i et respektfuldt miljø.
 • Fokus på borgernes ressourcer og mål i dit arbejde.
 • Kan skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet.
 • Kan reflektere over den igangværende rehabilitering.
 • Kan støtte borgeren i deres rehabilitering, mål, indsatser, her er dialog og dokumentation en væsentlig faktor.
 • At du med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.
Vi tilbyder
 • En dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet.
 • En spændende og alsidig hverdag.
 • Tværfaglige teams med engagerede og kompetente kollegaer.
 • En spændende beboergruppe, med mange og forskelligartede problemstillinger.
 • Monofaglige møder med dine social- og sundhedsassistent kollegaer
 • Supervision med ekstern supervisor.
 • Grundig introduktion.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås på hjemmesiden her
Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Solveig Jakobsen på 2940 4281 eller ass. rehabiliteringsleder Tanja Nielsen på 2999 8726, og få yderligere oplysninger om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den søndag 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt  mandag den 24. august 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
16-08-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september eller snarest derefter

Kontaktperson

Tanja Nielsen
2999 8726
Solveig Jakobsen
2940 4281