Spring til indhold

Social- og sundhedsassistent til Grevenlund

Vi søger en social- og sundhedsassistent til en stilling på 32 timer ugentligt med mulighed for at tage ekstra vagter. Tiltrædelse pr. 1. oktober 2020. Ansættelsen er på døgnoverenskomst, da alle vil skulle indgå i aften-, weekend- og helligdags vagter.

Om os
Grevenlund er et 5 år gammelt tilbud, beliggende naturskønt i det sydøstlige Odense. Her bor der pt. 18 borgere, som alle er kendetegnet af at have massive behov for støtte og miljøtilrettelæggelse. Borgergruppen er uhomogen i forhold til funktionsniveau og specifikke behov for specielpædagogik eller anden indsats. Nogle borgere er anbragt på baggrund af en dom, hvilket medfører særlige regler og forbehold. Andre modtager tilbuddet grundet de særlige forudsætninger, som er etableret på Grevenlund, herunder arkitektonisk indretning, specialviden eller personalenormering. 

Som et helhedstilbud rummer Grevenlund også et aktivitets- og samværstilbud. Dette er samtidig dagtilbud for få eksterne borgere. Samtlige medarbejdere er involveret i den daglige afvikling af aktiviteter.

På Grevenlund er vi pt. 44 fastansatte kollegaer, der er sammensat i mindre tværfaglige teams (socialpædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter mm). Vi samarbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor borgeren, med dennes individuelt tilrettelagte målsætninger og indsatser, er i fokus.

Dertil rummer vores arbejdsfelt, og borgernes liv, en lang række særlige udfordringer, som kræver specialviden. Dette imødekommes gennem kontinuerlig supervision, og efter- videreuddannelse af medarbejdergruppen. Vi har således kollegaer som, ud over deres faglige baggrund, løbende opbygger en særlig viden i forhold til eksempelvis seksualvejledning, domsanbringelse, kommunikation, autisme, LA2 og Neuropædagogik.
 
Udgangspunktet er den basale støtte til ”det gode liv”, i samarbejde med nogle fantastiske borgere, men på Grevenlund vil man herunder også støde på begreber såsom:
 • Problemskabende adfærd
 • Vold som udtryksform
 • Selvskade
 • Autisme
 • Psykiatriske diagnoser
 • Domsanbringelse
 • Seksualitet
 • Misbrug
Behovet for individuel specialisering er dog forudsat af en fælles faglig tilgang, i form af LA2, som er en arbejdsmetode, funderet på blandt andet Low Arousal. LA2 fokuserer kontinuerligt på borgerens trivsel og medarbejdernes indsats mod at reagere forebyggende og håndterende, når borgeren udviser tegn på mistrivsel. Samtidig udgør LA2 et læringsperspektiv, hvor medarbejderne systematisk gennemgår kritiske episoder og affektudbrud. LA2 er en del af et større beredskab, som indgår i Grevenlunds fokus på arbejdsmiljø, og det faktum, at arbejdet til tider er følelsesmæssigt belastende.

Om jobbet 
Som sundhedsfaglig medarbejder på Grevenlund, er det vigtigt, at du ønsker at være med til at implementere og systematisere den sundhedsfaglige indsats på stedet. Vi er pt. i gang med at optimere den del i vores arbejde med borgerne og har brug for en ildsjæl til at støtte op om denne opgave. Der er fokus på det sundhedsfaglige i Odense kommune, hvorfor du som social- og sundhedsassistent har nogle specifikke opgaver ift. medicinhåndtering m.m.

Vi har et team på 6 Social og Sundhedsassistenter der dækker 3 bosteder. Derudover er der tilknyttet en sygeplejerske til området.
Vores social- og sundhedsassistenter ser gerne en kollega, som har en bred sundhedsfaglig erfaring, og muligvis erfaring fra psykiatri eller lignende område. Du skal arbejde loyalt i forhold til trufne beslutninger, hvad enten det er på organisatorisk eller kollegialt plan. Udvise rummelighed og respekt for borgernes værdier og livsform, og kende egne grænser. Du har lyst til at indgå i det tværfaglige samarbejde med stedets mange fagligheder og har fokus på udvikling, vidensdeling og bruge din faglighed i jobbet.

Om dig
Det vil naturligvis være en fordel, hvis du har erfaring med dele af ovennævnte arbejdsfelt og gerne med kendskab til En Plan/Nexus. Vi søger især en medarbejder, som vil lære og udvikle sig i et fællesskab, hvor vi har behov for et højt fagligt samarbejdsniveau

Vi ser også gerne, at du kan genkende dig selv i nedenstående:
 • Du tager ansvar for din kommunikation, som er professionel, når du er på arbejde.
 • Du er indstillet på at udvikle dig fagligt i fællesskab med andre.
 • Du betragter skriftlighed og dokumentation som en vigtig del af din faglighed.
 • Du må gerne have kendskab til En Plan.
 • Du er i stand til at arbejde metodisk og loyalt på andres faglige anvisninger og beslutninger.
 • Du er fleksibel, omstillingsparat og tager initiativ med ansvar for at følge op på det igangsatte.
 • Du besidder en evne til at bevare roen og ”holde hovedet koldt”.
 • Du er indstillet på at samarbejde med borgere, som kan udvise problemskabende og voldsom adfærd.
 • Du har kørekort.
Vi tilbyder
 • En teambaseret arbejdsplads
 • En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er i fokus
 • Indflydelse og ansvar
 • En organisation i stadig udvikling
 • Dynamiske og humørfyldte kolleger
 • Supervision
 • Fagligt kvalificerede kolleger
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger kan du kontakte assisterende rehabiliteringsleder Anne Heibøll på 2465 3373 eller Ditte Høtoft 2360 2237.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 9.august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 34 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
09-08-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2020

Kontaktperson

Ulla Leth
2949 9319
Ditte Høtoft Nielsen
2360 2237