Spring til indhold

Pædagog til Børnehuset Tingvallagården

Pædagog til Børneinstitution Tarup-Pårup, Børnehuset Tingvallagården
Vi søger en fagfaglig og velfunderet pædagog til 37 timer i Børnehuset Tingvallagården pr. 1. september 2020 eller snarest derefter.


Børnehuset Tingvallagården er en børnehave normeret til 45 børn med vippe op til 51 børn

Om os
Visionen i Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med medhjælpere og pædagogiske assistenter. Pædagogerne skal sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations- og evalueringskultur.  
 
  • I Børneinstitution Tarup-Pårup har vi et fælles pædagogisk fundament, der er under stadig udvikling
  • Børnehuset Tingvallagården er et af de 7 børnehuse i Tarup-Pårup
  • Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi og indsatsområder: Sprog, tidlig indsats og dannelse
  • Vi er alle uddannede i ICDP og arbejder med at implementere det i vores faglige fundament

Tingvallagården er et rart hus at komme i, og vi arbejder sammen i hele huset.
De yngste børn starter på Katla, som er en mindre gruppe, og øvrige børn går på Loa/Falke, som udgør mellem- og ældstebørnene. Vi arbejder med varierede læringsgrupper og miljøer både inde og ude. Før-skole-børnene er i læringsgrupper et helt år, og vi samarbejder med andre af institutionens børnehuse omkring de ældste børn. Vi er faglige, engagerede og har en afsmittende arbejdsglæde. Vi bruger dagligt vores dejlige legeplads og færdes ofte i lokalområdet. Vi arbejder dynamisk, systemisk og struktureret med implementering af sprog, dannelse og tidlig indsats.

Det betyder
  • Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således at du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for den enkelte, gruppen og de betydningsfulde fællesskaber
  • En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik
  • At du som pædagog tager et stort medansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed
  • At du bliver uddannet i ICDP

Om jobbet
Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning – altså professionen. Vi forventer, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forsknings-baseret viden. Du skal holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og vilkår for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.

Om dig                                                                                                                                
Vi forventer, at du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os:
  • Har en kommunikativ faglighed så du kan indgå i en professionel dialog med forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere
  • Besidder en didaktisk faglighed med viden og kompetencer til at tilrettelægge og skabe optimale lærings– og udviklingsbetingelser for børnene
  • Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidensbaseret viden i daglig praksis
  • At du holder dig opdateret i den nyeste viden
  • At du er i stand til at flytte dig for at møde barnet
  • At du har blik for faglige og praktiske opgaver
  • At du er medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og tør gå i dialog – også om det, der er svært
Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.30 og 16.45

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL. og den forhandlings- berettigede organisation.
Ansøgere opfordres til at ringe for en uddybende snak med Harriet, inden stillingen søges.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Harriet Kjeldsen på 63756151 eller mail: hskk@odense.dk. efter d. 28. juli på grund af ferie.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 13. august 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34
Der afholdes 2. samtale med de kandidater som kommer i betragtning til stillingen.
Ved ansættelsessamtaler i Tarup-Pårup anvender vi vækstmodellen. Derfor vil ansættelsessamtalen have en anden form end den mere traditionelle.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
13-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september 2020

Kontaktperson

Harriet Kjeldsen
63756151