Spring til indhold

Forstærket indsats for borgere i ressourceforløb i Odense Kommune

Kan du spejle dig i vores værdier: mod, faglighed og ordentlighed, og har du lyst til at arbejde med borgere i ressourceforløb i et dynamisk team i en stor forvaltning, så se videre her.

Forvaltningen er i gang med yderligere at forstærke indsatsen vedrørende ressourceforløb, så vi kan hjælpe endnu flere (også sårbare) borgere ind i uddannelse og/eller varig beskæftigelse. Derfor ansættes pr. 1. november 2020 et antal jobrådgivere/jobformidlere med myndighedserfaring samt et antal IPS-konsulenter. Har du erfaring med myndighed eller med IPS-værktøjerne – eller måske med begge dele – modtager vi gerne en ansøgning fra dig.

Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltning søger at antal IPS-konsulenter – gerne erfarne samt et antal jobformidlere med myndighedserfaring.

Om os
I Job og Udvikling 4 i Jobrehabilitering 1 arbejder ca. 25 dedikerede medarbejdere dagligt på at skabe de allerbedste løsninger for de borgere i Odense, der af den ene eller anden grund har større eller mindre udfordringer i forhold til at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Forvaltningens ressourceforløbsteam er forankret her og til en forstærket indsats omkring netop ressourceforløbene søger vi nu nogle jobformidlere med myndighedserfaring. Vi har gode erfaringer med IPS-metoden og søger derfor også dygtige IPS-konsulenter, der kan indgå i teamet.

I Odense har vi en ambition om, sammen med borgerne, at levere landets bedste ressourceforløb. At blive de bedste kræver, at vi har troen på borgeren, at vi tør tage modige valg, at vi altid er fagligt skarpe og at vi har stor arbejdsglæde og -stolthed. Vi skal arbejde målrettet med progression og effekt og have blik for det tværfaglige samarbejde.  Vi skal have det bedste hold for at lykkes - et hold hvor teamet er større end den enkelte, men hvor der også er plads til det individuelle; vi tror på, at forskelligheder giver det bedste hold, så dine gode samarbejdsevner vil blive værdsat! Vi lægger stor vægt på det individuelle kontaktforløb og vi ved, at samtalen er en indsats i sig selv. Vi udvikler løbende på det tværfaglige samarbejde og har således et højt ambitionsniveau.

Om jobbet
IPS-konsulentstillingerne:
Tanken i IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) er, at hvis det rette job og de rette arbejdsomgivelser findes, kan personer med psykisk diagnose eller sårbarhed komme i uddannelse eller få arbejde på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående træning, men med en sideløbende støtte. Succesen bag IPS-indsatsen skyldes blandt andet samarbejdet mellem borgeren, den eller de psykiatriske behandlere og en særligt uddannet IPS-konsulent, som har kendskab til det danske arbejdsmarked og lovgivningen inden for området. Vi har tidligere benyttet eksterne IPS-konsulenter, men ved at samle indsatsen in house i Ressourceforløbsteamet ønsker vi at opnå højere synergi, læring herunder endnu bedre tværfaglighed  internt til gavn for den helhedsorienterede indsats for borgeren.

Som IPS-konsulent skal du gerne have kendskab til IPS som metode. Har du ikke formelle kompetencer, skal du være villig til at indgå i uddannelsesforløb.

Jobrådgivere/jobformidlere:
Her skal man på den ene side varetage den koordinerende myndighedsrolle, men på den anden side også varetage den arbejdsmarkedsrelaterede rolle. Sagernes kompleksitet fordrer høj grad af helhedsorienterede indsatser med tværfagligt samarbejde og frihed i opgaveløsningen. Det er også vigtigt med kreativitet og tæt dialog samt samspil med den enkelte. Blandt de mange myndighedsopgaver kan fx nævnes: Udarbejdelse af jobplaner, bevilling af virksomhedspraktik og sagsbehandling i den forbindelse herunder sikring af relevante underskrifter fx i forbindelse med rimelighedskrav, beslutning om visitation til tilbud, etc., etc.

Som jobrådgiver/jobformidler skal du have erfaring med myndighedssagsbehandling og skabelse af virksomhedsrettede indsatser gerne i samarbejde med andre aktører på det område, der omhandler etablering af indsatser, der understøtter borgere med problemer udover ledighed – oftest af både psykisk/fysisk, og/eller social karakter, så deres vej til det ordinære arbejdsmarked lettes. 

Om dig
Fælles for stillingerne er, at de rette kandidater:
 • Har relevant uddannelsesbaggrund
 • Har erfaring med målgruppen
 • Er godt bekendt med Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB)
 • Har viden om kommunale ressourceforløb – eller lyst til at få det 
Herudover ønsker vi os, at du:
 • Er en stærk, men også lyttende, kommunikator
 • At du skriver et godt, flydende og forståeligt dansk
 • Ser muligheder frem for begrænsninger, og gør det, der virker
 • Er relationsskabende og kan kommunikere – også med borgere med psykiske udfordringer
 • Har borgerblik, med fokus på empowerment og borgeren som herre i eget hus
 • Motiveres af deadlines og kompleksitet
 • Er robust, selvstændig, og har humor
 • Har lyst til at være del af en dynamisk gruppe, der konstant søger nye veje udadtil og fagligt udvikler os sammen indadtil
Vi tilbyder
En organisation i bevægelse, spændende arbejdsopgaver samt gode og dygtige kolleger både i det nære og på tværs af hele Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, såvel som resten af Odense Kommune. Vi prioriterer at have et uhøjtideligt miljø, hvor arbejdsglæden og det gode humør kan mærkes.
Vores kontor er beliggende centralt i Odense C kun få minutters gang fra banegården.

Løn og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i enten grundløn 32 iht. HK-Kommunals og KL’s overenskomst eller i grundløn 31 + 2.000,-  i Dansk Socialrådgiverforenings overenskomst med KL.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Sandy Højgaard Nielsen på 6138 4355.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 11. september 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 39, 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
11-09-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. november 2020

Kontaktperson

Sandy Højgaard Nielsen
6138 4355