Spring til indhold

To Erfarne strategiske byudviklere med stærke procesfaglige kompetencer til Bystrategi & Vækst

Odense er i gang med den største transformation i byens historie. Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, anlægget af Odense Letbane, og en række andre større og mindre projekter forandrer byen fysisk og skubber til den måde vi taler om Odense på.

Med Bystrategi 2019 har Odense Byråd formuleret en vision om, at Odense skal være en storby med omtanke. En storby, hvor storbyens dynamik, mangfoldighed og oplevelser møder lokalområdets nærhed, fællesskaber og grønne kvaliteter. Hvor udviklingen tager udgangspunkt i mennesker og væksten er bæredygtig læs mere om Bystrategi 2019 her

Derfor har vi brug for to stærke byudviklere, der både tænker og arbejder strategisk og har lyst til at skabe konkrete resultater i dialog og tæt samarbejde med både interne og eksterne parter.  
Du skal samtidig have lyst til at arbejde i en politisk styret organisation, tæt på topledelsen, hvor vi både skal levere det faglige grundlag for langsigtede politiske beslutninger og løbende håndtere større og mindre opgaver effektivt.

Om stillingerne
Afhængig af din profil vil du få gode muligheder for selv at præge stillingen og løsningen af de konkrete opgaver. Men det er vigtigt, at du har lyst til at kaste dig ind i et job, hvor du er del af en stor organisation og er i stand til at navigere sikkert og selvstændigt i relation til både opgaveløsning og kolleger med mange forskellige perspektiver og fagligheder.

Din profil
Vi forventer, at du
 • har en videregående uddannelse som fx arkitekt, byplanlægger eller anden relevant akademisk uddannelse
 • har mindst tre års erfaring med byudvikling, som f.eks. bystrategiske projekter, udviklingsplaner og en god forståelse for plansystemet fra byvision til udførsel. Det er et plus, hvis du har arbejdet med bæredygtig mobilitet, fx i form af letbane, strategisk infrastrukturplanlægning og fremtidens mobilitet
 • er fagligt ambitiøs, driftssikker og har mod og handlekraft til at forfølge de vigtigste dagsordener for Odense
 • har erfaring med både projektledelse samt projektsamarbejder, hvor du ikke nødvendigvis er tovholder
 • er i stand til at sætte retning og formidle dine budskaber klart til forskellige målgrupper, både mundtligt, skriftligt og meget gerne visuelt
 • er dygtig til at facilitere processer og har nogle gode værktøjer hertil
 • har udpræget sans for samarbejde og samtale med mange forskellige aktører, interessenter og borgere
 • har lyst til at indgå i et team, et kontor og en forvaltning, hvor vi samarbejder på tværs om byens udvikling
Om jobbet
Vi tilbyder to varierede jobs med mange spændende opgaver og faglige udfordringer, som blandt andet kan omfatte følgende;
 • Udvikling af større og mindre bystrategiske projekter, fx udarbejdelse af udviklingsplaner, i samarbejde med grundejere, investorer og lokale aktører -se mere om bystrategiske projekter her 
 • Procesledelse og facilitering af processer omkring Odense Letbane og andre former for bæredygtig mobilitet
 • Visionsudvikling på by, bydels- og områdeniveau
 • Nye typer projekter med fokus på den demokratiske samtale mellem kommunen og borgerne – det kan fx være at facilitere processer for og udvikle aftaler om og med lokalområder i Odense
 • Udarbejdelse af oplæg, notater og beslutningsgrundlag til ledelse og politisk niveau inden for teamets arbejdsområde
 • Planlægning og facilitering af møder, workshops mv. med både interne og eksterne parter
Om os 
Stillingernen er placeret i Bystrategi og Vækst, som er et kontor i Borgmesterforvaltningen.
Bystrategi og Vækst omfatter tre teams med i alt 25 medarbejder, som tilsammen er Odense Kommunens udstrakte hånd til virksomheder, investorer, turister, klynger og civilsamfund.
Vi er et ambitiøst og udviklingsorienteret kontor. Vi laver proaktive samarbejder, som er retningssættende for byens transformation og bidrager til vækst og nye arbejdspladser. Vækstinitiativerne skal være med til at skabe en bæredygtig fremtid for byens udvikling.
I Team Bystrategi får du 5 engagerede kolleger med fokus på helhedsorienteret byudvikling, samarbejde med civilsamfundet og tilrettelæggelse af gode processer, der sikrer strategisk fokus og kvalitet i resultaterne – fra byrådets visioner til den byggede virkelighed, der er rammen om borgernes liv.
Vi arbejder tæt sammen i en uformel tone, har stor tillid til hinanden og stærk social sammenhængskraft.
Teamets opgavefelt dækker i planhierarkiet strategisk planlægning og byudvikling, mens vi løbende samarbejder med især By- og Kulturforvaltningen, som har ansvar for kommuneplan og lokalplanlægning, byggesagsbehandling mv. for at sikre sammenhæng fra visioner og strategier til den konkrete fysiske planlægning.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation med mulighed for at forhandle tillæg i forhold til kvalifikationer. Arbejdsstedet er Odense.

Vil du vide mere?
Spørgsmål til stillingerne kan rettes til kontorchef for Bystrategi & Vækst, Joost Nijhoff, på 4046 9001 – dog ikke i ferieperioden 10. juli – 2. august 2020.
Forventet tiltrædelse den 1. oktober 2020 eller snarest muligt derefter.

Det praktiske
Der er ansøgningsfrist fredag den 14. august 2020. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde onsdag den 19. august 2020 og 2. samtalerunde onsdag den 26. august 2020. I forbindelse med 2. samtale skal du udfylde en Kompetenceprofil.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
14-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2020

Kontaktperson

Joost Nijhoff
40469001