Spring til indhold

Sygeplejerske til forløb medfødt og erhvervet hjerneskade

Sygeplejerske til sygeplejeteam i forløb medfødt og erhvervet hjerneskade
Vil du være vores nye kollega?

Nu har du muligheden for at blive en del af vores nye team af sygeplejersker i forløb medfødt og erhvervet hjerneskade. Vi har en ledig stilling som sygeplejerske fra den 1. september eller snarest muligt derefter. Stillingen er på 37 timer om ugen, og vagterne ligger i dagtimerne i hverdagen, med weekendvagt hver 6. weekend.
 
Om os
Vi er et team på 6 sygeplejersker, som dækker bosteder og plejecentre for borgere med en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Som sygeplejerske er man tilknyttet et eller flere botilbud, hvor man har sin faste gang og møder ind hver dag. Man er en del af det faste personale på stedet, og har sin personaleleder der.

Derudover er man tilknyttet sygeplejeteamet, hvor man har ugentlig sparring og dækker ind for hinanden ved sygdom og ferie. På vagterne hver 6. weekend, dækker man akutte opgaver, der kan opstå på de 15 matrikler, der hører under forløb medfødt og erhvervet hjerneskade. På Munkehatten er der tilknyttet to sygeplejersker, hvoraf du vil være den ene. Rehabiliteringslederen er din personaleleder.


Om jobbet
Eksempler på opgaver:
 • Ansvar for opdatering af helbredstilstande ved komplekse borgere
 • Oplæring af både vikarer og fast personale i medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige opgaver
 • Vejledning og sparring med øvrigt personale
 • Uddelegering og overdragelse af opgaver til andre faggrupper
 • Samarbejde med kommunens specialsygeplejersker indenfor blandt andet misbrug, psykiatri, sår og palliation
 • Faste sygeplejeopgaver som ikke må uddelegeres som for eksempel dosering af marevan og injektion af morfin pn
 • Fungere som tovholder på det sundhedsfaglige på de komplekse forløb
 • Deltage i teammøder samt monofaglige møder i fornødent omfang
 • Deltage i sygeplejeforum med de øvrige sygeplejersker i forløbet
 • Der kan være borgerrettede opgaver på afdelingerne, hvor du indgår sammen med de øvrige medarbejdere i særlige situationer

Vi tilbyder
 • En spændende hverdag, med en høj grad af selvtilrettelæggelse
 • Tværfaglige teams med gode kollegaer, der er videbegærlige og opsøgende
 • Samarbejde med kollegaer og borgere i udarbejdelse af borgerens forløbsplan
 • En arbejdsplads, der anvender forskellige faglige indfaldsvinkler, med åbenhed overfor nye ideer
 • Monofaglig sparring med andre sygeplejersker
 • At være med i en organisation, der er i forandring
 • En fyldestgørende introduktion

Vi forventer at du
 • Har minimum 3 års erfaring, gerne fra hjerneskadeområdet, somatikken og/ eller erfaring fra det socialfaglige område
 • Har erfaring med at arbejde med FMK
 • Har lyst og energi til at arbejde med mennesker med en medfødt eller erhvervet hjerneskadede og synes det er spændende at arbejde med beboernes egne mål
 • Kan arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret, samt indgå i det tværfaglige samarbejde
 • Er god til at undervise og uddelegere opgaver til andre faggrupper
 • Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende
 • Kan arbejde med mennesker som har særlige udfordringer og respektere deres værdier og livsformer
 • Kan arbejde i en hverdag som er meget uforudsigelig
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte faglig leder Tanja Nielsen på 2999 8726 eller rehabiliteringsleder Pia Yun Mathiassen på 2448 8927, og få yderligere oplysninger om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 22. juli 2020. Samtaler afholdes den 28.juli 2020.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
22-07-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september 2020

Kontaktperson

Tanja Nielsen
29998726