Spring til indhold

Leder til Centerafdelingen på Paarup Skole

Har du viden, indsigt og erfaringer på det specialpædagogiske område?
Kan du inspirere og skabe arbejdsglæde gennem nærværende ledelse?
Vil du være med til udvikle hele Paarup Skole?


På Paarup Skole mangler vi en ny afdelingsleder til vores Centerafdeling fra 1. oktober 2020.

Du får det daglige ansvar for Centerafdelingen, men vi ønsker også, at du sammen med den øvrige ledelse er med til udvikle hele Paarup Skole. Derfor får du også ledelsesmæssige opgaver på tværs af skolen.

Om jobbet
Vi søger en afdelingsleder, som vil være en del af Paarup Skole og ledelsesteamet, der desuden består af skoleleder, souschef/afdelingsleder i ungemiljøet, afdelingsleder for børnemiljøet og en administrativ leder, som er hos os på deltid.


Centerafdelingen er en del af Paarup Skole, som samlet har 744 elever, fordelt på tre spor fra 0.-9. klasse.
Centerafdelingen har pt. 58 elever fordelt på 7 klasser fra 0.-9. klassetrin med autismespektrumforstyrrelser. Der er ansat 18 lærere og 14 pædagoger.

Du vil få det daglige ansvar for Centerafdelingen, men vi ønsker også, at du sammen med den øvrige ledelse er med til at udvikle hele Paarup Skole. Det betyder, at du også vil få ledelsesmæssige opgaver på tværs af Centerafdelingen og Storskolen.

I Centerafdelingen skal du have fokus på:
 • At sikre eleverne optimale muligheder for udvikling - både socialt, personligt og fagligt
 • At vore medarbejdere har et godt arbejdsmiljø
 • En effektiv drift af afdelingen
I den daglige drift af centerafdelingen forventer vi, at du varetager følgende opgaver:
 • Udvikler og understøtter pædagogiske og faglige tiltag
 • Deltager i møder med og vedrørende elever
 • Er ansvarlig for centerafdelingens driftsbudget
 • Årsplanlægning
 • Skemalægning
 • Fag- og opgavefordeling
 • Vikardækning

Om dig
Vi ønsker os, at du: 
 • Har diplom i ledelse eller er i gang med en lederuddannelse
 • Har viden, indsigt og gerne erfaringer på det specialpædagogiske område
 • Arbejder helhedsorienteret og har et godt overblik
 • Er vedholdende, når det er nødvendigt
 • Kan inspirere og skabe arbejdsglæde i en travl hverdag
 • Tager udfordringer med godt humør og bevarer roen
 • Tør gøre op med ”plejer”, hvis det ikke længere er godt

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen ønskes besat senest 1. oktober 2020.

Vil du vide mere?
Læs mere om os, vores værdier og centeret på vores hjemmeside.
Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail i uge 28/29 eller telefonisk i uge 27 og igen fra uge 30:
Skoleleder Tina Skelgaard, tinsk@odense.dk / 3012 2040 eller Souschef Thomas Dollerup Larsen, tkjl@odense.dk
/ 2341 4617.
Der er mulighed for at aftale besøg på skolen fra uge 32.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 9. august 2020.
Vi afholder 1. samtalerunde tirsdag den 18. august 2020 og 2. samtalerunde onsdag den 26. august 2020 – begge dage fra kl. 15. 
Du skal i den mellemliggende periode være indstillet på at gennemføre en personprofilanalyse samt arbejde med en case.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
09-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2020

Kontaktperson

Tina Skelgaard
3012 2040
Thomas Dollerup Larsen
2341 4617