Spring til indhold

Beskæftigelsesrådgiver til indsatsen Alle Skal Med i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Odense Kommune tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet til alle – tror du også på det? Er du dygtig, lyttende og professionel, og kan du motivere til forandring og kommunikere coachende? Tør du sætte din faglighed i spil i en tværfaglig tilgang, og er du nysgerrig på hvilke metoder og indsatser, der virker, så er du måske den kompetente kollega, vi søger? 

Beskæftigelses- & Socialforvaltningen søger en beskæftigelsesrådgiver til indsatsen Alle Skal Med. 

Borgergruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (enkelte jobparate). Alle Skal Med-indsatsen har sat en stærk strategisk retning med fokus på virksomhedskontakt og jobskabelse. Det er borgerens muligheder på arbejdsmarkedet, der er i fokus.
 
I byrådets budget 2019 er der under overskriften ”Alle skal med – en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet” investeret 10 mio. kr. årligt i fire år til aktivitetsparate borgere.
 
Vi tror på, at vi med en målrettet indsats kan understøtte, at endnu flere borgere får tilknytning til arbejdsmarkedet, og at vi med endnu flere hænder kan fortsætte den gode udvikling for både borgere og virksomheder.
  
Til at løfte opgaven har vi etableret en afdeling bemandet med nogle af vores dygtigste beskæftigelsesrådgivere. Men vi har brug for flere medarbejdere, der gerne vil flytte mennesker og har mod på at kaste sig ind i opgaven og prøve nye og andre metoder af.

I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer

Om jobbet
Rammen for vores arbejde er en håndholdt indsats med afsæt i beskæftigelsesmålene og i gældende lovgivning. Vi har fokus på, at borgeren er ekspert på egne behov og på hvad der skal til for at komme videre i forhold til arbejdsmarkedet. 

Beskæftigelsesrådgivere forestår jobrettede samtaler med en motiverende og empowerment-orienteret tilgang samt etablering af virksomhedsrettede tilbud i samarbejde med jobkonsulenterne. Vi søger således rådgivere med beskæftigelses- og sundhedsfaglige profiler, der har lyst til at arbejde tværfagligt, kan motivere og i solidt samarbejde med borgerne finde vej ind på arbejdsmarkedet.
 
Om dig
Du er den rette profil, hvis du:
  • Har en beskæftigelses-, socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse.
  • Har erfaring fra beskæftigelsesområdet eller fra sundhedsindsatser, der fremmer og understøtter beskæftigelse, gerne kendskab fra psykiatrien.
  • Har mod på og lyst til at arbejde udviklingsorienteret sammen med dine kollegaer, borgeren og samarbejdspartnere.
  • Kan arbejde med inddragelse og forandringer uanset om det er i relation til egen faglig praksis, borgeren, netværk, virksomheder eller andre.
  • Kan arbejde selvstændigt og systematisk og bruge IT-systemer som redskab.
  • Har erfaring med virksomhedskontakt, henvisning til aktive tilbud og med sanktionering.
Du skal have indsigt i den kommunale organisation og være i stand til at agere på tværs af områderne og sikre en koordineret indsats. Du skal være åben og samarbejdende både internt og eksternt, fordi du ser det som vejen til ideudvikling. Du skal være energisk og resultatorienteret, og fremfor alt skal du være omstillingsparat.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt.
Aflønningen vil tage udgangspunkt i trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening. 

Vil du vide mere?
Du kan kontakte afdelingsleder Betina Dideriksen på 5116 2351 for yderligere information om stillingen.

Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på odense.dk. Her kan du også læse meget mere om vores beskæftigelsespolitik, vores Strategi for mødet med borgeren og vores uddannelsesstrategi.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist er mandag, den 20. juli 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 30 og 31. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
20-07-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Hurtigst muligt

Kontaktperson

Betina Dideriksen
51162351