Spring til indhold

Rusmiddelbehandler /-konsulent til Unge & Rusmidler

Behandlingscenter Odense, Unge & Rusmidler søger en behandler / konsulent til fast stilling med tiltrædelse 1.september 2020 eller snarest derefter.

Om os
Unge & Rusmidler har tilbud om behandling efter Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141 – samt en tidlig indsats i forbindelse med unges eksperimenterende rusmiddelforbrug.
Unge og Rusmidler er en afdeling, der er forankret i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning i Uddannelse 1.

Målgruppen er unge mellem 14 og 30 år med et overvejende eksperimentelt baseret brug af diverse rusmidler, men også unge med et egentligt misbrug. Der er p.t. ca. 200 unge indskrevet til ambulant behandling. Der er i alt ansat 24 medarbejdere

Afdelingen varetager som udgangspunkt indskrivning, udredning, visitering og behandling.
Tillige arbejdes med tidlig indsats, både generelt og specifikt.
I afdelingen er medarbejderne fordelt på følgende faggrupper: pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker, læge, sekretærer og psykolog.

Afdelingen har en faglig stærk medarbejderstab, der loyalt samarbejder om målene for området. Rusmiddelbehandlingen og den tidlige indsats ift. visionen om ”Odense som hashfri uddannelsesby i år 2025” går hånd i hånd. Fleksibilitet, forskellighed, anerkendelse og humor er vigtige nøgleord.

Om jobbet
Du vil dels blive tilknyttet team O18, som behandler for unge mellem 18 og 30 år – og dels KultuRus, hvor du vil skulle understøtte arbejdet med den tidlige rusmiddelindsats for unge, bl.a. på byens ungdomsuddannelser. Som led heri indgår opgaver af administrativ, skriftlig og koordinerende karakter.

Om dig
Det forventes, at du
  • har erfaring med stofmisbrugsbehandling af unge
  • har uddannelse indenfor det socialfaglige område på bachelorniveau
  • har erfaring med kognitiv samtalebehandling og gerne har en kognitiv grunduddannelse
  • har erfaring med MI og gerne har efteruddannelse i metoden
  • arbejder systematisk, har godt overblik og gode formidlingsevner
  • evner at indgå i et konstruktivt samarbejde unge, forældre, den tværfaglige personalegruppe og eksterne samarbejdspartnere
  • er psykisk robust, fleksibel og ansvarlig i forhold til løsning af opgaverne
  • er parat til at indgå i understøttelsen af udviklingsarbejdet i afdelingen
  • har et helhedssyn og kan tænke uddannelse og beskæftigelse ind som del i den unges liv
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Det vil eventuelt kunne komme på tale at ansættelse i stillingen sker i fleksjob.

I forbindelse med ansættelse indhentes straffeattest.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef Kirsten Hanning på 2929 4646 før uge 31 og afdelingsleder Åse Kjøller på 6375 2630 fra uge 31.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 10. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 18. august 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
10-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september 2020

Kontaktperson

Åse Vibe Kjøller
6375 2650
Kirsten Haaning
2929 4646