Spring til indhold

Assisterende rehabiliteringsleder til Kommunikationscenter Odense (KCO) & Hjælpemiddelservice (HMS)

Brænder du for arbejdet inden for specialundervisning for voksne og for ledelse? Har du faglige kompetencer, der matcher praksisområdet? Så kan denne stilling være noget for dig!

Om os
Kommunikationscenter Odense og Hjælpemiddelservice er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, som er en rehabiliterende forvaltning, hvor målet er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
 • Vi yder rådgivning, undervisning og vejledning til borgere inden for stemme/stamme-området og inden for høreområdet. Vi står for at skulle varetage endnu flere opgaver inden for det audiologopædiske område (hjerneskadeområdet, de neurologiske lidelser samt laryngectomi og mundhulecancer) samt området inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT).
 • Vi varetager myndighedsfunktionen i forhold til Servicelovens §112 & §113 indenfor syn-, høre-, IKT-områderne.
 • Vi er driftsansvarlige for samtlige genbrugshjælpemidler i kommunen og har et nært samarbejde med de bevilgende terapeuter i myndighedsfunktionen samt et tæt samarbejde med kommunens hjemmepleje og bo-institutioner. Herunder vil fremtidigt også være hjælpemidler inden for syn/tale/høre/IKT.
 • Vi er drifts- og budgetansvarlige for kommunens sygeplejedepoter og har et tæt samarbejde med kommunens sårsygeplejersker i fht. indkøb og valg af produkter mv.
I dag er vi i alt 41 ansatte under samme tag – og vi bliver flere.

Du kan læse om os her:
https://www.odense.dk/borger/handicap/kommunikationscenter-odense
https://www.odense.dk/borger/handicap/hjaelpemidler/hjaelpemiddelservice

Om jobbet
Dit arbejde vil først og fremmest være målrettet Kommunikationscenter Odense (KCO). Du vil have en særlig opgave i at sætte dig ind i og være faglig leder for hele området. Stillingen er derfor en kombinationsstilling af faglig ledelse af KCO og praksisnært arbejde inden for specialet.

Det fordrer et meget tæt samarbejde med rehabiliteringsleder, som har det økonomiske og personalemæssige ansvar. Du har indflydelse på din egen dagligdag, stort fagligt ansvar og spændende udfordringer. Ledelse er i denne stilling et fælles anliggende.

Konkrete arbejdsopgaver:
 • Fastholdelse og udvikling af det fagligt høje niveau
 • Planlægge afholdelse af teammøder & KCO-møder
 • Indgå i MED-udvalget lokalt
 • Økonomistyring i samarbejde med rehabiliteringsleder
 • Følge med i udviklingen inden for området og deltage i netværksmøder på landsplan
 • Følge med i udvikling af tilbud på landsplan i fht. klientel
 • Følge med i lovgivning og udvikling på området samt tilstødende lovgivninger
 • Borgerrelaterede opgaver inden for eget fagfelt
Om dig
Vi forventer, at du har en faglig baggrund, der modsvarer ovenstående, men også at du
 • Har interesse og flair for at understøtte flere fagligheder
 • Har faglig ekspertise inden for et eller flere af flg. områder: Tale-/høre-/syn-/IKT-/myndighed.
 • Er loyal og tager ledelsesopgaven på dig
 • Kan se ud over faggrænser og finde værdi i samspillet i det tværfaglige og tværsektorielle felt
 • Har gode samarbejdsevner og blik for tværfaglige og tværgående processer
 • Kan – når det er påkrævet – varetage ledelsen af HMS & KCO (f.eks. i ferier)
 • Har lyst til at arbejde med borgerundervisning og rådgivning
 • Kan arbejde selvstændigt, er initiativrig og fleksibel og er indstillet på, at dine arbejdsopgaver kan variere
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lissi Kragelund på telefon 6375 3010
(afholder ferie i uge 28,29,30).

Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" her.
Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen her.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 12. august 2020 og vi forventer og holde 1. samtalerunde den 19. august 2020, og 2. samtalerunde den 25. august 2020. 

Kandidater som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler. Du kan blive bedt om at arbejde med en case ved 2. samtalerunde.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
12-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2020

Kontaktperson

Lissi Kragelund
63753010