Spring til indhold

Medarbejder til bosted med fokus på udredning

Bækholmen, som er et af Odense Kommunes midlertidige bo-og rehabiliteringstilbud for 10 voksne borgere med medfødt hjerneskade mellem 18 og 40 år.
- søger en kollega med uddannelse som pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske og social og sundhedsassistent til en fast stilling på 30 timer.


Vi ønsker at vores kommende kollega har erfaring fra fx psykiatrien, og har motivation i arbejdet med denne borgergruppe.
At du har fokus på implementering af nye systemer og nye tiltag da vi planlægger implementering af nyt dokumentationssystem Nexus.   

Stillingen er til besættelse 1. september/oktober eller snarest herefter.

Om os
På Bækholmen arbejdes der ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i borgeren. Alle borger har varigt nedsat psykisk funktionsevne. De har alle varierende og individuelle behov for omsorg samt praktisk støtte til dagligdagens individuelle gøremål. Vi understøtter og guider borgerne til et selvstændigt voksenliv, med fokus på at udvikle borgerens selvstændighed og fastholde borgerne i deres sociale netværk. Vi samarbej-der med borgere om indsatser, individuelle udviklingsmål og ønsker for fremtiden.

Der tilbydes socialpædagogisk støtte i form af identitetsudvikling, løsrivelse fra pårørende, seksualvejledning, økonomiforståelse, øve transport til uddannelse og beskæftigelse, støtte til praktiske opgaver i hjemmet, støtte til personlig pleje, støtte til jeg støttende samtaler, støtte til medicinhåntering, lægebesøg, indkøb og kost m.m.

Alle borger har dagtilbud eller skoletilbud i dagtimerne. Borgeren i dagtilbud har en ugentlig fridag. Borgerne deltager alle i de praktiske opgaver, så meget de formår og efter indivi-duelle mål.

Målsætningen på Bækholmen er, at borgerne, via den rehabiliterende tilgang skal opnå/styrke deres kompetencer, så de på sigt kan flytte ud i boliger, som understøtter deres behov. Derfor er det de daglige gøremål der er i fokus. Borgerne skal lære at mestre så meget som muligt, så de i løbet af 1 - 3 år kan flytte i passende tilbud, som svarer til deres kognitive niveau og evner.

Vi tilbyder:
 • En unik chance for at være med til at videreudvikle en kultur i et aktivt miljø i spændende rammer, blandt andet via den rehabiliterende tilgang, samt at udvikle den unges muligheder for at mestre eget liv
 • En engageret personalegruppe, bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter og ergoterapeuter som er med til at sætte deres faglige præg. Vi har således medarbejdere, som ud over deres faglige baggrund, løbende opbygger en særlig viden i forhold til f.eks. seksualvejledning, neuropædagogik, sanseintegration, pædagogisk massage, MI, velfærdsteknologi og tegn til tale
 • Et uhøjtideligt miljø, hvor der er plads til at prøve noget nyt
 • En organisation, hvor der er mulighed for at deltage i diverse udvalg som f.eks. TR, AMR, MED-udvalg og være praktikvejleder for både pædagogstuderende, ergo studerende og PAU-elever
 • Vi tilbyder virksomhedspraktikker og samarbejder med jobcentre og møder spændende mennesker
 • En arbejdsplads hvor arbejdsmiljø og høj social kapital prioriteres højt
 • Et hus hvor trivsel gælder for alle-borgere som ansatte og ledere
 • Hvor vi vægter dialog og den anerkendende tilgang, som et vigtigt værktøj for et godt arbejdsliv
 • Hvor vi løser alle tænkelige udfordringer i fællesskab, med udgangspunkt i den enkelte
 • Hvor fleksibilitet og medindflydelse er daglig praksis
 • Hvor udredning, indsatsbeskrivelser og dokumentation er omdrejningspunktet i arbejdet
En organisation, hvor borgerne sammen med forældre og 9 kollegaer har store forventninger og vil indgå i dialog med dig herom.
 
Vi søger en kollega som:
 • I samarbejde med øvrige medarbejdere og afdelingsleder kan sikre rette afsæt på opgaven og igangsætte projekter omkring afprøvning, afklaring og dokumentation af den enkelte borgers kompetencer og udfordringer
 • Er stærk i skriftlighed og kan udføre dokumentationsarbejde samt arbejde med IT
 • Tør og er villige til at evaluere egne handlinger i et fagligt perspektiv
 • Kan glæde sig over andres faglige viden, udvikling og succes, og kan se det som et bidrag til fælles og egen udvikling.
 • At du er villig til at arbejde i en hverdag der aldrig er ens
 • At du ser ind og udflytning af nye som gamle borgere som en naturlig del af arbejdet på Bækholmen
 • Har kørekort og er villig til at køre Bækholmens bil
 • Har kendskab til og erfaring med målgruppens specielle problemstillinger og gerne har specialviden inden for neuropædagogik, autisme, psykiatri m.m.
 • At du kan håndtere en vis grad af uhensigtsmæssigt og udadreagerende adfærd samt har kendskab til konflikthåndtering
 • Er indstillet på at have skiftende arbejdstider - dag, aften og hver anden weekend - i tidsrummet 6.00-22.30
 • Mestrer at kommunikerer i et professionelt og anerkendende sprog i forhold til borgere, pårørende og kollegaer
 • Forholder sig pædagogisk til opgaverne, og formår at omsætte teoretisk viden til en hverdag med balance mellem omsorg, trivsel og selvbestemmelse for borgerne
 • Er reflekterende, både alene og i fællesskab og kan omsætte refleksioner til handling
 • Er omstillingsparat, handlekraftig og følger op på individuelle og fælles aftaler
 • Er tålmodig og trives med at arbejde i omskiftelige og lange pædagogiske processer
 • At du har interesse i og flair for at arbejde målrettet/struktureret i forhold til Odense Kommunes rehabiliterende forvaltning og borgernes mestring af eget liv
 • At du i perioder er villig til at arbejde alene afhængig af borgergruppens sammensætning
 • At du kan agere professionelt og fagligt i alle arbejdssammenhænge med fokus på kerneydelsen
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
Se vores hjemmeside her
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos assisterende rehabiliteringsleder Marlene Olsen på telefon 21322079 eller på mail maols@odense.dk eller rehabiliteringsleder Thomas Laugesen på telefon 24472937 og på mail tla@odense.dk.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 16. august 2020 kl. 23.59. Vi forventer at afholde samtaler i uge 35. Stillingen er til besættelse pr. 1. september/oktober 2020 eller efter individuel aftale.
Ved evt. ansættelse indhentes §22 straffeattest.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
16-08-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september 2020

Kontaktperson

Marlene Olsen
21322079
Thomas Laugesen
24472937