Spring til indhold

Socialpædagogisk leder til Abildgårdskolen

Vil du være med til at løfte børn og unges trivsel i Vollsmose i en nyoprettet stilling som socialpædagogisk leder?
Vil du være en del af et nyt ledelsesteam, der skal skabe en ny attraktiv skole i Vollsmose? Og har du ambitioner på børn og unges vegne og kan arbejde på tværs af fagområder?


Pr. 1. august 2021 bliver Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen sammenlagt til én ny skole i Vollsmose. Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune søger derfor en socialpædagogisk leder til den ny skole i Vollsmose med tiltrædelse 1. oktober 2020.

Den ny skole i Vollsmose bliver en skole med ca. 750 elever, 80 engagerede medarbejdere og et kompetent ledelsesteam bestående af en skoleleder, en læringsleder, en leder af børnemiljøet, en leder af ungemiljøet og en nyoprettet stilling som socialpædagogisk leder.

Derfor har vi brug for en socialpædagogisk leder
I september 2018 lancerede Odense Byråd Den sidste Vollsmoseplan. En plan, der på sigt skal være med til at forandre Vollsmose fra en hård ghetto til en bydel som alle andre i Odense. Som en del af Den sidste Vollsmoseplan har byrådet valgt at sætte fokus på et opgør med parallelsamfund og mønsterbrud, der blandt andet skal sikre en bydel med mindre kriminalitet, en faglig attraktiv folkeskole, et aktivt fritids- og kulturliv og øget sundhed. Planen indeholder ambitiøse mål for skoleområdet, og Byrådet har i december 2019 besluttet en samlet plan for børn og unge i Vollsmose, der giver flere faglige bud på, hvordan målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan, kan opfyldes.
 
I forlængelse af de politiske drøftelser af Den sidste Vollsmoseplan er der politisk truffet beslutning om at sammenlægge Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen, så eleverne samles på Abildgårdskolen fra skoleåret 2021/2022. Dette udspringer blandt andet af de politiske ambitioner om at skabe et fagligt og pædagogisk bæredygtigt miljø, hvor børnene i højere grad profiterer af de indsatser, der sættes i gang.

Det har samtidig været et politisk ønske, at der på den ny skole i Vollsmose oprettes en ny stilling som socialpædagogisk leder. Den socialpædagogiske leder skal sammen med det øvrige ledelsesteam være med til at indfri ambitionerne om, at undervisningen skal være mere effektfuld, så eleverne bliver dygtigere i fagene og problemerne håndteres, inden de vokser sig for store.

Målet med at ansætte en socialpædagogisk leder er, at udsatte børn og familier skal opleve et styrket samarbejde mellem skole og hjem. Når noget føles svært, skal indsatser til barnet og familien hurtigt igangsættes og koordineres mellem fagpersonerne. Samtidig skal ledelse og medarbejdere på skolen opleve, at de får mere tid til at koncentrere sig om at kvalificere undervisningen til gavn for elevernes læring og trivsel, fordi andre tager over, når børn, unge og familier har større sociale udfordringer.


Den socialpædagogisk leder
 • får ansvaret for at koordinere de helhedsorienterede indsatser mellem skole, hjem, myndighed og fritidsliv til gavn for børn og unges trivsel og læring.
 • indgår i skolens ledelsesteam og har ansvaret for den tidlige og forebyggende indsats målrettet børn, unge og deres familier, der udviser en bekymrende adfærd. Lederen har det daglige ledelsesansvar for skolens ressourceteam og koordinerer interne initiativer med lærere, pædagoger og vejledere.
 • skal sammen med skolens ressourceteam støtte og sparre med medarbejderne om udviklingen af inkluderende læringsmiljøer ligesom lederen har ansvaret for håndtering af elevsager og samarbejdet med forældrene.
 • får også ansvaret for at koordinere samarbejdet med fagprofessionelle fra Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse og Familie og Velfærd (psykologer, familiebehandlere, sundhedsplejen, myndighedssagsbehandler og socialrådgivere), UUO, SSP og UngOdense.
 • indgår i skolens ledelsesteam og bidrager til skolens opbygning og videre udvikling.

Om dig
Vi søger en leder, der har lyst til at arbejde med børn og unges læring og trivsel, samt har mod på at sætte kursen i forhold til at udvikle robuste og livsduelige børn og unge. En væsentlig del af jobbet er at kunne møde skolens udsatte børn og familier, og give medarbejdere kvalificeret støtte i arbejdet med at inkludere alle børn og unge på skolen.

Ledelsesmæssigt forventer vi, at du 
 • har relevant faglig uddannelse, suppleret med lederuddannelse
 • har erfaring med ledelse af skolens ressourceteam, tværfagligt forum samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • har erfaring med ledelse af udvikling af inkluderende læringsmiljøer
 • har erfaring med håndtering af elevsager og forældresamarbejde
 • har erfaring med anvendelse af data og observationer for at sikre faglig progression og trivsel
 • evner til at fastholde en fokuseret indsats på elevernes faglige og trivselsmæssige progression
 • evner til at arbejde visionært og strategisk for eget ansvarsområde i samspil med den øvrige organisation og andre relevante aktører.
Personligt forventer vi, at du
 • er systematisk, ordentlig, nysgerrig og handlingsorienteret
 • er robust og tillidsvækkende
 • er i stand til at agere fleksibelt og situationsbestemt
 • evner at samarbejde tværfagligt samt motivere og involvere medarbejderne
 • kan stå fast - også når det er svært
 • har en positiv og anerkendende tilgang til andre mennesker.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere?
Du kan indhente yderligere oplysninger hos Skoleleder Allan Eldrup Feldskou på Tlf. 2144 5844.

Ansættelsesprocedure- og tidsplan
Ansøgningsfristen er 9. august 2020.

1. samtalerunde gennemføres den 17. august 2020. 2. samtalerunde finder sted den 26. august 2020.
Ansøgere, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at løse en case i forbindelse med 2. samtale – og udfylde en personlighedsprofil i perioden mellem samtalerne.

Du sender din ansøgning ved at trykke på ”Søg stillingen her” under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
09-08-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2020

Kontaktperson

Allan Eldrup Feldskou
2144 5844