Spring til indhold

Pædagog til Børnehuset Unsgaard - barselsvikariat

Er du anerkendende og inkluderende i din tænkning, kommunikation og tilgang til andre mennesker? Er omdrejningspunktet for din praksis at skabe kvalitets læringsmiljøer hele dagen, som børnene profiterer af? Er du fysisk og psykisk robust, energifyldt og brænder for arbejdet med børn i alderen fra 0 til 6 år? Er du fagligt kompetent i forhold til at understøtte børns leg og være en god rollemodel? og ikke mindst er du indstillet på at yde en ekstra indsats, til gavn for børnene, i en travl og foranderlig hverdag - Så er dette job måske noget for dig?

Børneinstitution Rising søger en pædagog til et barselsvikariat på 30 timer til Børnehuset Unsgaard med tiltrædelse 1. september 2020 eller efter aftale.
 
Om dig
Du er:
 • Teoretisk og fagligt velfunderet og i stand til at understøtte børn og børnefællesskaber i nærmeste udviklingszone hele dagen
 • Professionel ind i et forpligtende samarbejdsmiljø, hvor faglig udvikling og at være ”up to date” med ny faglig viden/evidens vægtes højt
 • Opdateret på Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, evaluering og dokumentation
 • Villig til at arbejde systematisk og understøttende med, positionering, organisering og udviklende lege-læringsmiljøer for børn
 • Målrettet i dit arbejde med forskellige dokumentationsmetoder herunder - læringshistorier, små videoklip, praksisfortællinger og SMTTE modellen
 • Funderet i inklusions tænkning
 • Reflekterende i forhold til hvilke deltagelsesbetingelser du er med til at skabe for børn/børnefællesskaber, forældre og kollegaer
 • Positiv i forhold til at indgå i et tæt samarbejde i såvel børnehus som i hele institutionen
 • Medansvarlig for at medvirke til et godt arbejdsmiljø og høj Social Kapital i børnehuset og i institutionen
 • Indstillet på at bruge IT i det pædagogiske arbejde, samt til informationer og dokumentation
 • Indstillet på at omsætte Odense kommunes politikker og strategier til kvalitets miljøer i praksis, som alle børn profiterer af. Særligt fokus er på 3 temaer: Sprog, Dannelse og Tidlig indsats
Om os
Du kan forvente et børnehus og en institution der:
 • Brænder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børn i alderen 0-6 år
 • Er meget bevidst om betydningen af relationsarbejdet
 • Vægter et tæt og involverende forældresamarbejde
 • Vægter faglighed og kompetenceudvikling højt og som arbejder reflekteret med at være anerkendende og inkluderende i vores tænkning, kommunikation og tilgang
 • Tilrettelægger den pædagogiske praksis ud fra det barnet/børnefællesskabet profiterer mest af 
 • Er opmærksom på, at det er os som fagprofessionelle der bærer ansvaret for relationen/kommunikationen
 • Arbejder systematisk for et godt arbejdsmiljø, en høj Social Kapital og ikke mindst en høj grad af motivation og engagement i arbejdet
 • Arbejder målrettet med at definere vores nye fælles Kerneopgave og at implementere Odense Kommunes Politikker og strategier
Har ovenstående vagt din interesse, har du mulighed for at søge et barselsvikariat i nedenstående børnehus.

Børnehuset Unsgaard, Unsgaardsgade 1A, 5000 Odense C – et integreret børnehus med 16 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn.

Du kan finde børnehuset hjemmeside her 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Mette Hauch Jepsenp på 6375 8235, og få yderligere oplysninger om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er onsdag den 12. august 2020. Samtaler forventes at finde sted i uge 34, 2020.

Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.
 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
12-08-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. september 2020 eller efter aftale

Kontaktperson

Mette Hauch Jepsen
6375 8235