Spring til indhold

Økonomisk og administrativ afdelingsleder til Center for Tandpleje

Har du praktisk økonomisk og administrativ erfaring?
Har du indgående kendskab til kommunal økonomi?
Har du sans for analyseopgaver med god forståelse for både detaljen og helheden?
Motiveres du af at lede? Så kan du være vores nye afdelingsleder.


Center for Tandpleje søger en økonomisk og administrativ leder til økonomistyring og daglig ledelse af administrationen. Du får ansvar for opgaver vedrørende økonomiske, administrative og personalemæssige forhold i Center for Tandpleje og bliver centerets bindeled til Økonomi og Styring i kommunens Børn- og Ungeforvaltning.
 
Om os
Center for Tandpleje er en del af Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Center for Tandpleje er en stor organisation, som har været gennem en markant udvikling både organisatorisk og ledelsesmæssigt i de seneste år. Området var tidligere præget af strukturelle udfordringer, der medførte stor offentlig og politisk bevågenhed. Gennem en koordineret indsats er der nu skabt fornyet struktur og opbakning til områdets processer, hvor driften fortsat optimeres løbende.
 
I Center for Tandpleje indgår: Børne- og Ungetandplejen, Omsorgstandplejen, Specialtandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Administrationen.
De faglige områder har forskellige økonomiske set-ups, og der ligger en væsentlig opgave i at understøtte disse aftaler.
 
Om jobbet
Du vil få personaleansvar for 7 kompetente og dedikerede medarbejdere, som alle arbejder selvstændigt med opgaverne. Personalet varetager opgaver inden for økonomi for alle områder i Center for Tandpleje, administration af it- og fagsystemer, håndtering af sygefravær, klargøring til lønforhandling og øvrige personaleadministrative opgaver, servicefunktioner i forhold til alle matrikler samt vareindkøb og borgerhenvendelser.
 
Du vil som økonomisk og administrativ leder være:
 • Daglig leder af Center for Tandplejes administration, herunder nærmeste leder for administrationens 7 medarbejdere
 • Ansvarlig for funktionsområdets samlede varetagelse af opgaver vedrørende økonomi, analyse, administrative og personalemæssige forhold.
 • En del af Center for Tandplejes ledergruppe
 • Tæt sparringspartner til overtandlægen
Dine opgaver bliver at:
 • Sikre koordinering og udvikling af den økonomiske og administrative styring af Center for Tandpleje i tæt samspil med Økonomi og Styring i Børn- og Ungeforvaltningen
 • Bidrage til gennemførelse af undersøgelser og udarbejdelse af analyser, statistik og data vedr. driften i Center for Tandpleje
 • Være drivende i effektiviseringsprocesser og optimering af administrative arbejdsgange i Center for Tandpleje
 • Varetage den økonomiske og administrative ledelse med henblik på overholdelse af budget, herunder udarbejdelse af månedlige budgetopfølgninger til overtandlægen
 • Være skarp på administrative procedurer og overholdelse af interne retningslinjer og lovgivning forbundet hermed i den administrative del af Center for Tandpleje
 • Udarbejdelse af takster
 • Facilitere udbud i samarbejde med Udbud og Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen
   
Om dig
Vores forventninger til dig er, at du:
 • Har solid erfaring med økonomistyring fra en større - og gerne politisk styret - organisation, hvor du skal være med til at udvikle sikker økonomistyring på et komplekst område
 • Kan veksle mellem større analyser og praktiske funktioner i administrationen
 • Trives med at skabe struktur og sammenhæng
 • Er god til at opfange og formidle essensen i komplicerede sammenhænge
 • Er nytænkende og udviklingsorienteret, men først og fremmest formår at skabe en sikker drift
 • Er fleksibel og ansvarsfuld
 • Er synlig, tilstede, motiverende og nærværende
 • Erfaring med ledelse er en fordel, men du kan også være en ny leder, der er motiveret for at prøve kræfter med ledelse
Vi lægger desuden vægt på, at du er empatisk og har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere. Du skal både være tillidsfuld, tillidsskabende og tilgængelig for dine medarbejdere i en afdeling med mange forskellige arbejdsfunktioner.

Vi tilbyder dig en spændende stilling med mangeartede opgaver, gode udviklingsmuligheder og en arbejdsplads, hvor det, vi laver, giver mening for tusindvis af borgere.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er på fuld tid med forventet ansættelse per 1. august 2020.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Overtandlæge Irene Lund på irlun@odense.dk eller på 23 80 62 15.
 
Det praktiske
Der er ansøgningsfrist tirsdag den 9. juni 2020.
 
Vi forventer at afholde 1. samtale mandag den 15. juni 2020. Kandidater vil blive kontakte pr. telefon for aftale.

2. samtale afholder vi tirsdag den 23. juni 2020.
Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene mellem 1. og 2. samtale. Der vil indgå case i samtaleprocessen. ligesom du skal præsentere referencer.
 

Center for Tandpleje består af Børne- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn, Voksentandplejen og den centrale administration. De tandfaglige områder er bemandet af dygtige og engagerede teams af specialtandlæger, tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og tandteknikere, og sammen med den centrale administration er vi i alt 170 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne. Børn- og Ungetandplejen foregår på 8 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune. Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner. Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune og specialtandplejepatienter henvist fra det meste af Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling og har en kirurgisk afdeling tilknyttet et fast narkoseteam. Center for Tandpleje i Odense byder ind på de nationale dagsordner og har høje ambitioner for at være med til at løse fremtidens udfordringer på det kommunale tandplejeområde.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
09-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Irene Lund
2380 6215