Spring til indhold

Lærer til Ungemiljøet på Højmeskolen

Højmeskolen søger pr. 1. august 2020 en lærer med faglige- og relationelle kompetencer, som kan skabe stærke og trygge læringsmiljøer.

Om os
Højmeskolen er beliggende i Dyrup i Odense SV med gode busforbindelser og cykelstier til centrum. Skolen er en to-tre- sporet folkeskole med en særlig læseafdeling, som tilbyder intensive kursusforløb eller et tre-årigt profilsporsforløb fra 7.kl. – 9.kl. til ordblinde elever fra hele Odense.

Skolen er derfor en udviklingsorienteret skole med stærke læringsmiljøer med fokus på at styrke elevernes læse-og skriveudvikling. Skolen har vedtaget en ny vision og et værdigrundlag, som udgør kompasset for skolens udvikling fremadrettet. Visions pejle-mærker er stærke inkluderende læringsmiljøer med kreative og innovative lærings-processer, fælles retning for skolens trivels- og dannelsesindsats, stærke professionelle læringsfællesskaber og Højmeskolen som byens kraftcenter indenfor læse- og skriveområdet. Endelig er vi en afdelingsopdelt skole, hvor vi tilstræber parallellagt undervisning og prioriterer ågangsteamsamarbejdet højt.

Vi søger en lærer, som
  • Underviser i flest mulige af følgende fag: dansk, idræt, engelsk og tysk
  • Hver dag har en ambition på vegne af alle elever uanset elevernes ståsteder
  • Er en tydelig og tillidsvækkende autoritet, som mestrer klasseledelse
  • Har lyst til at engagere sig, sætte din egen tvivl og faglige refleksioner i spil i forpligtende professionelle læringsfællesskaber
  • Har stærke relationelle kompetencer
  • Som forstår vigtigheden af et tæt skole-hjem-samarbejde
  • Kan dedikere sig til skolens vision- og værdigrundlag
  • Uanset erfaring, hver dag er på vej og har et brændende ønske om at blive en endnu dygtigere lærer

Løn- og ansættelsesvilkår 
Stilling er en fast fuldtidsstilling med ansættelse pr.1. august 2020.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  

Vil du vide mere?
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Martin Hosbond på 21 28 01 49 eller mhhen@odense.dk eller afdelingsleder Martin Trangbæk på 23 62 68 85 eller marj@odense.dk. 

Det praktiske 
Ansøgningsfrist er onsdag den 3. juni 2020. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 10. juni 2020 i tidsrummet 14 – 18. CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser skal vedlægges din ansøgning.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
03-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Martin Hosbond Henriksen
21280149
Martin Trangbæk Jensen
23626885