Spring til indhold

Lærere til Risingskolen

Bliv en del af en spændende skole.

Vi søger tre uddannede lærere til faste stillinger. Vi har brug for lærere, som kan undervise indenfor: Musik og madkundskab – også som valgfag, dansk i børnemiljøet, matematik og engelsk i udskolingen samt praktisk musiske fag til vores specialklasser. Vi er meget åbne for at høre hvilke fag, du kan bidrage med - og som du brænder for.

Om os
Risingskolen er en skole, som vægter arbejdet med dannelse og uddannelse højt. Skolen har stor diversitet i elevgrundlaget, og det ser vi som en styrke og en mulighed for udvikling.
Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har fordybelsesdag hver torsdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen. Det pædagogiske personale arbejder tæt sammen og er organiseret i 10 årgangsteams. Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.

Lige nu er skolen under ombygning, og vi vil i kommende skoleår kunne åbne op for et nyt PLC, nye forberedelsesfaciliteter,  et nyt personalerum og et nyt faglokale for Håndværk og Design.

Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside
 
Skolens elevtal er stigende, og vi forventer, at den gode udvikling fortsætter mange år endnu. I indeværende skoleår har vi ca. 850 elever fordelt på en stor almendel samt en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder). 
Vi har ca. 110 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.

Om dig
Ønsker og forventninger:
    
Vi ønsker os en lærer, der:
  • brænder for sine fag og for sin undervisning
  • er en engageret underviser, der kan etablere gode relationer til elever og forældre
  • trives med at arbejde i et tæt teamsamarbejde, hvor åbenhed og fælles refleksion over undervisningspraksis hele tiden er med til at udvikle kvaliteten i undervisningen
  • vil indgå i et forpligtigende, professionelt og udviklings orienteret miljø med fokus på værdier som fællesskab, faglighed, engagement, glæde og ansvarlighed
  • er robust og faglig velfunderet samt god til at skabe struktur
  • har varme og tålmodighed, mod og lyst til at undervise forskellige aldersgrupper
Vi forventer derudover, at du er åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag. Du kan forvente at få tilknyttet en erfaren kollega som mentor, ligesom vi stiller en computer til rådighed.

Løn- og ansættelsevilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Wessel eller souschef Sine Erlandsen via skolens kontor på 63752300. På grund af Covid-19 afholdes der ikke åbent hus.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist er søndag den 7. juni 2020. Vi forventer at afholde samtaler onsdag, den 10. juni 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
07-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Pernille Wessel
63752300
Sine Erlandsen
63752300