Spring til indhold

Dygtig lærer til Abildgårdskolen

Abildgårdskolen er kendetegnet ved et tæt og forpligtende teamsamarbejde og en hverdag fyldt med udfordringer.

Pr. 1. august 2021 bliver Abildgårdskolen og H.C. Andersen skolen til én ny skole i Vollsmose. Du bliver derfor ansat på en skole, der i løbet af kommende skoleår skal forberede fusionen med naboskolen og moderniseringen af den nye skole i Vollsmose.

På Abildgårdskolen går der 450 dejlige elever. Det er en rummelig skole der hylder mangfoldighed og som kontinuerligt arbejder for at alle elever bliver så dygtige de kan. Ca. 95% af eleverne har en to- eller flersproglig baggrund. Skolen er afdelingsopdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.

På skolen er der ansat 50 lærere, 8 pædagoger samt teknisk adm. personale

Skolens 3 indsatsområder er:
 • Høje faglige forventninger til alle elever
 • Trivsel for elever og medarbejdere
 • Høj grad af forældreinddragelse

Stillingen omfatter:
 • Musik på mellemtrinnet 5 lektioner
 • Dansk 7. årgang - 10 lektioner
 • Madkundskab 7. årgang - 4 lektioner
 • Kristendomskundskab 7. årgang - 1 lektion
 • Støttetimer 7. årgang -  4 lektioner
Ovenstående er som fag- og opgavefordelingen ser ud pt. Der vil kunne ændres i fagene, hvis den rigtige person er blandt ansøgerne. Vi vil prioritere ansøgere der kan undervise i musik.

 Generelle forventninger til dig:
 • Faglig dygtig og ambitiøs
 • Indstillet på at samarbejde i professionelle læringsfællesskaber
 • Åben og fordomsfri
 • Erfaring med og lyst til at arbejde med tosprogede elever, gerne DSA-kompetencer
 • Tydelig, konsekvent og med fokus på relationer og klasserumsledelse
 • Positiv, anerkendende, engageret og loyal
Hvad kan du forvente af os:
 • Opbakning, råd & vejledning
 • En rummelig og udviklingsorienteret skole
 • Et tæt og forpligtende samarbejde
 • De bedste kolleger der findes
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er fast og på fuld tid.

Vil du vide mere?
Kontakt os hvis du vil vide mere om stillingen på 6375 2233. Spørg efter Skoleleder Allan E. Feldskou eller Souschef Jens Christian Hansen

Besøg skolens hjemmeside her

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 3. juni 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
03-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Allan E. Feldskou
63752233