Spring til indhold

Vikar for støtte- og kontaktperson i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Har du lyst til og mod på at samarbejde med de mest socialt udsatte og sindslidende borgere i samfundet?
Kan du møde alle borgere med respekt og anerkendelse, også selvom det ser meget håbløst ud?
Kan du arbejde selvstændigt og træffe beslutninger under pres? 

-  Så vil vi gerne høre fra dig.


Om jobbet
Som støtte- og kontaktperson (SKP) skal du opsøge de mest isolerede og udsatte borgere, som ofte har svært ved at give udtryk for egne behov, samt at modtage hjælp i det etablerede system. Borgerne kan være udsatte på grund af sindslidelser, misbrug og/eller hjemløshed.
Støtte- og Kontaktpersonordningens formål er at skabe kontakt til borgeren og etablere tillid mellem borgeren og støtte- og kontaktpersonen. Når der er etableret en kontakt, afklares behovet og ønsket om hjælp. Støtten gives primært i borgerens eget hjem og på borgerens præmisser. På længere sigt er målsætningen for indsatsen at skabe basis for et selvstændigt liv med den nødvendige og relevante hjælp fra samfundet, samt at støtte borgeren i at komme tættere på en afklaring ift. arbejdsmarkedet, hvis dette er relevant.
Opgaverne som SKP er alsidige. Det kan være lige fra akutte problemstillinger, som kræver handling her og nu til længerevarende forløb i samarbejde med borgeren. Der vil være administrativt arbejde i form af ansøgning om diverse ydelser og tilskud, visiteret støtte, samt boligansøgninger og lignende.

Om dig
Vi søger en kollega, der kan byde ind med følgende kvalifikationer og kompetencer:
 • En pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig mellemlang uddannelse.
 • Erfaring i at samarbejde med mennesker med svære sindslidelser.
 • Erfaring fra opsøgende arbejde.
 • Stærke kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt.
 • Lyst til at indgå i samarbejde – både internt i kommunen og eksternt.
 • Gode kontaktetableringsevner – både til borgere og samarbejdspartnere.
 • Gennemslagskraft og robusthed – både fagligt og personligt.
 • Professionel og struktureret tilgang til arbejdet.
 • Evne til at prioritere i det daglige arbejde og hasteopgaver.
 • Engagement, lyst og vilje til at gøre en forskel.
Om os
Boligsocial er en del af Jobrehabilitering 2 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og har kontor på Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C. Vi er et team bestående af 8 opsøgende støtte- og kontaktpersoner, hvor af den ene har søgt orlov.
Vi løser opgaver i henhold til Servicelovens § 99 til kommunens allermest socialt udsatte og sindslidende borgere. Her er tale om borgere i komplekse livssituationer med udfordringer som svær sindslidelse, alkohol- og/eller stofmisbrug, hjemløshed, etc.
Vi har en bred samarbejdsflade med boligforeninger, politi, sagsbehandlere, naboer, pårørende, sundhedsvæsenet og flere andre. 
Du bliver en del af en større faggruppe i Boligsocial med sociale viceværter, boligformidling, satellitkontor og bostøtte-medarbejdere

Vi tilbyder
Bliv en del af en spændende arbejdsplads i konstant udvikling. Vi kan tilbyde en arbejdsplads, der har ambition om at være på forkant med nye løsninger på det sociale område. Derudover kan vi tilbyde:  
 • Mulighed for tværfagligt samarbejde og netværk.
 • Et bredt fagligt fællesskab, supervision og engagerede kolleger.
 • En forvaltning i konstant udvikling.
 • Stor kontaktflade med borgere, frivillige, samarbejdspartnere og øvrigt netværk.
 • Sigte på evidensbaseret praksis. Vi har stort fokus på Housing First.
Vi har et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.

Løn og ansættelsesforhold   
Stillingen er et fuldtidsvikariat af 10 måneders varighed til besættelse i perioden 1. august 2020 – 31. maj 2021.
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for Boligsocial Jacob Ludvigsen på 4023 0461 eller jblu@odense.dk.

Du kan læse mere om Odense Kommune her

Det praktiske   
Ansøgningsfristen er den 2. juni 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25, 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
02-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Ved Deltid: Vælg fravigelse fra fuldtidspolitikken
Ikke relevant, da stillingen er fuldtid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1.august, 2020

Kontaktperson

Jacob Ludvigsen
4023 0461