Spring til indhold

Pædagog til Børnehuset Kernehuset - barselsvikariat

Er du anerkendende og inkluderende i din tænkning, kommunikation og tilgang til andre mennesker? Er omdrejningspunktet for din praksis at skabe kvalitetslæringsmiljøer hele dagen, som børnene profiterer af? Er du fysisk og psykisk robust, energifyldt og brænder for arbejdet med børn i alderen fra 0 til 6 år? Er du fagligt kompetent i forhold til at understøtte børns leg og være en god rollemodel? Og ikke mindst er du indstillet på og at yde en ekstra indsats, til gavn for børnene, i en travl og foranderlig hverdag? Så er dette job måske noget for dig. 

Børneinstitution Rising søger en pædagog 37 timer ugentlig til et barselsvikariat til Børnehuset Kernehuset pr. 1. august 2020. 

Om os
Børnehuset Kernehuset, Petersmindevej 31, 5000 Odense C er et integreret børnehus med 16 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn.  

Om dig
Du er:
 • Teoretisk og fagligt velfunderet og i stand til at understøtte børn og børnefællesskaber i nærmeste udviklingszone hele dagen
 • Professionel ind i et forpligtende samarbejdsmiljø, hvor faglig udvikling og at være ”up to date” med ny faglig viden/evidens vægtes højt
 • Opdateret på Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, evaluering og dokumentation
 • Villig til at arbejde systematisk og understøttende med positionering, organisering og udviklende lege-læringsmiljøer for børn
 • Målrettet i dit arbejde med forskellige dokumentationsmetoder herunder - læringshistorier, små videoklip, praksisfortællinger og SMTTE modellen
 • Funderet i den systemiske tænkning
 • Reflekterende i forhold til hvilke deltagelsesbetingelser du er med til at skabe for børn/børnefællesskaber, forældre og kollegaer
 • Positiv i forhold til at indgå i et tæt samarbejde i såvel børnehus som i hele institutionen
 • Medansvarlig for at medvirke til et godt arbejdsmiljø og høj Social Kapital i børnehuset og i institutionen
 • Indstillet på at bruge IT i det pædagogiske arbejde, samt til informationer og dokumentation
 • Indstillet på at omsætte Odense Kommunes politikker og strategier til kvalitetsmiljøer i praksis, som alle børn profiterer af. Særligt fokus er på 3 temaer: Sprog, Dannelse og Tidlig indsats
Du kan forvente et børnehus og en institution der
 • Brænder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børn i alderen 0-6 år
 • Vægter et tæt og involverende forældresamarbejde
 • Vægter faglighed og kompetenceudvikling højt og som arbejder reflekteret med at være anerkendende og inkluderende i vores tænkning, kommunikation og tilgang
 • Tilrettelægger den pædagogiske praksis ud fra det barnet/børnefællesskabet profiterer mest af 
 • Er opmærksom på, at det er os som fagprofessionelle, der bærer ansvaret for relationen/kommunikationen
 • Arbejder systematisk for et godt arbejdsmiljø, en høj Social Kapital og ikke mindst en høj grad af motivation og engagement i arbejdet
 • Arbejder målrettet med at definere vores nye fælles kerneopgave og at implementere Odense Kommunes Politikker og strategier
Har ovenstående vagt din interesse, ser vi gerne en ansøgning fra dig.

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Heidi Svensson på 2310 7044.

Du kan læse mere om børnehuset på vores hjemmeside.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem BUPL og KL.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 5. juni 2020. Samtaler forventes at finde sted i uge 25.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
05-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Heidi Svensson
2310 7044