Spring til indhold

Lærer til mellemtrinnet i Centerafdelingen ved Lumby Skole og Søhusskolen

Vi søger en kollega med en stærk specialpædagogisk profil, der kan varetage undervisningen i matematik, natur og teknik, evt. håndværk og design samt andre mindre fag. 

Centerafdelingen er organiseret som en helhedsskole og modtager normaltbegavede elever med en diagnose inden for autismespektret, bl.a. Aspergers syndrom samt børn med andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller grænsepsykotiske tilstande. Flere af eleverne har tilgrænsende vanskeligheder som f.eks. angst, OCD, opmærksomhedsforstyrrelse og perceptuelle vanskeligheder.

Vi lægger stor vægt på både at udfordre eleverne fagligt og at støtte dem i udviklingen af personlige og sociale kompetencer. Eleverne følger som udgangspunkt fagrækken svarende til deres aktuelle klassetrin, men vi tager altid hensyn til den enkelte elevs aktuelle ressourcer og arbejder med mange individuelle løsninger.

Om jobbet
At levere forudsigelighed og overblik for eleverne kræver ofte, at du selv er omstillingsparat, og elevernes dagsform kan betyde, at du må ændre dine planer. Som lærer skal du være indstillet på at yde en særlig indsats i forhold til at styrke elevernes trivsel og psykiske overskud, da dette er et nødvendigt fundamentet for, at de har overskud til at tilegne sig ny viden.

Du vil løbende deltage i Centerafdelingens kollegiale sparring og i kurser vedrørende undervisning og special pædagogik. Sammen med dit team vil du desuden modtage vejledning og supervision fra afdelingens psykolog samt terapeuter fra børneterapien. Som ny medarbejder vil du deltage i forskellige kursusforløb i forhold til arbejdet med vores elevgruppe, bl.a. grundlæggende autismeforståelse, konfliktforebyggelse, kognitiv affektiv træning og arbejde med angst.

Din mødetid vil primært ligge inden for tidsrummet kl. 7.45- 15.30. Vores sene møder ligger hovedsageligt på tirsdage.

Om dig
Vi søger en lærer med følgende kvalifikationer:
  • Du har nogle års undervisningserfaring, evt. også inden for specialområdet, dette er dog ikke noget krav.
  • Du er god til at opbygge stilladsering omkring de faglige opgaver og har sans for elevernes særlige behov for grundig forberedelse og tydelig kommunikation
  • Du er god til at variere din pædagogiske tilgang til eleverne alt efter deres forskellige kompetencer og problemområder
  • Du er fleksibel og kan tænke i utraditionelle løsninger, når tingene fungerer anderledes end forventet
  • Du er psykisk robust og kan møde både psykiske og fysiske udfordringer fra eleverne med overskud og positiv tilgang
  • Du er indstillet på et tæt forældresamarbejde, hvor du som lærer løbende sparrer med forældrene og koordinerer den pædagogiske indsats.
Om skolen
Centerafdelingen er en del af Skolefællesskabet Odense Nord og har pt. 56 elever. Elevgruppen er primært fordelt på mellemtrin og udskoling, og klassestørrelsen ligger på 6-12 elever.

Indskoling, mellemtrin og yngste overbygningsklasser er placeret på Lumby Skole, mens de fleste afgangselever er placeret på Søhusskolen. Begge afsnit har gode rummelige lokaler og grønne omgivelser.

Vores personalegruppe består af lærere og pædagoger, og vi har en lang velfungerende tradition for et tæt tværprofessionelt samarbejde, hvor omdrejningspunktet er klassens team.

Som afdeling har vi fokus på at udvikle vores kompetencer både inden for temaerne i folkeskolereformen og i forhold til den specialpædagogiske opgave.

Vi tilbyder
Vi vil gerne invitere dig ind i et kollegialt fællesskab, der er kendetegnet ved åbenhed i forhold til nye kolleger og gensidig respekt for andres faglighed. Vi supplerer gerne dette med humor og godt humør. Vi har et godt samarbejde med skolernes almenafdelinger, og der er tradition for sammenhold og sociale arrangementer på skolen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til  gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 
Arbejdstiden tilrettelægges ud fra den gældende lokalaftale mellem Odense kommune og Odense Lærerforening.

Tiltrædelse 1. august 2020. 

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder for Centerafdelingen Michala Mandrup på 23 31 05 23 / mml@odense.dk

Læs mere om Centerafdelingen på Lumby Skoles hjemmeside

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 2. juni 2020. Samtaler afholdes torsdag, den 11. juni 2020 fra kl. 14.00.

Ansøgning skal vedlægges eksamensbevis, CV og evt. andre relevante bilag, f.eks. udtalelser fra tidligere ansættelser.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
02-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Michala Mandrup Larsen
23 31 05 23