Spring til indhold

Lærer til heldagsafdeling på Korup Skole

Vi søger en dygtig lærer pr. 1. august 2020 til børnemiljøet i heldagsafdelingen på Korup Skole med tiltrædelse 1. august 2020.

Elevers læring og trivsel er afhængig af de professionelles kompetencer og udvikling af undervisning gennem kollektiv læring. Derfor er vi i heldagsafdelingen optagede af at arbejde med professionelle læringsfællesskaber (PLF). Efter sommerferien vil afdelingen i samarbejde med vores to specialvejledere arbejde målrettet med PLF i alle teams. Vi er således i bevægelse og udvikling indenfor området, og vi glæder os til at få dig med om bord.
Vi ser det gode teamsamarbejde som en vigtig forudsætning for, at vi kan lykkes med at lave skole og skabe trivsel og læring for alle børn. 

Om os 
Heldagsafdelingen er et skoletilbud målrettet elever fra Odense Kommune med generelle indlæringsvanskeligheder, heraf nogle med socioemotionelle udfordringer og/eller funktionsnedsættelser af forskellig karakter. Elevernes behov for støtte og særlige hensyn er individuelle og aftales med hjemmet og vores samarbejdspartnere. 

Hverdagen i heldagsafdelingen er kendetegnet ved at ingen dage ligner hinanden. Da vores børn har svært ved at organisere og planlægge hverdagens gøremål, så hjælper vi dem med at strukturere hverdagen og skabe genkendelighed og forudsigelighed.
Det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagogerne og lærerne er et bærende fundament i vores afdeling. 

Afdelingen består af ca.73 dejlige og nysgerrige elever fordelt i henholdsvis et børnemiljø og ungemiljø svarende til 0. – 10. klassetrin. Personalet består af 14 lærere og 14 pædagoger.
I afdelingen har vi medarbejderkompetencer indenfor områderne inklusion, specialvejledning, sprog- og kommunikation, som vi omsætter i vores praksis. Derudover samarbejder vi med S-PPR, ergo- og fysioterapeut samt myndighedsområdet.

Undervisningen foregår alle dage fra kl. 8.00 - 14.00, hvorefter der tilbydes pasning/værksted indtil kl. 16.00. Vi har morgenpasning alle dage fra kl. 7.00 – 8.00. Team- og afdelingsmøder holdes hver tirsdag til kl. 17.00.

Heldagsafdelingen hører under Korup Skole med et samlet elevtal på ca. 500 elever og 75 fastansatte. Ledelsen består af en skoleleder, en souschef og to afdelingsledere.

Om dig
 • Du skal kunne lade dig forstyrre og erkende og iagttage egne handlinger – også i samarbejde med omverden
 • Du er nysgerrig over for egen praksis og har udviklingslyst til at blive klogere på eleverne og din undervisning
 • Du har evnen til at ændre egne handlinger og egen kommunikation i arbejdet med elevers læring på baggrund af refleksioner, der er hjælpsomme for opgaveløsningen
Faglighed
 • Du skal have en bred vifte af faglige kompetencer og kunne undervise i forskellige fag  
 • Du kan differentiere din undervisning efter elevernes individuelle faglige niveau og sociale behov
 • Du kan koble din undervisning til ADL-rettede aktiviteter i samarbejde med dine kolleger
 • Du kan inkorporere co-teaching i din undervisning
 • Du skal kunne praktisere udeskoleundervisning som supplement til undervisningen i klasselokalet
Vi forventer  
 • At du har et varmt og inspirerende børnesyn, som får det bedste frem i alle børn
 • At du har stærke relationskompetencer og evner at fremme trivslen og fællesskabet hos børn såvel som voksne
 • At du kender til og praktiserer Low Arousal som den tydelige voksne, du er
 • At du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger
 • At du bidrager til det gode og konstruktive teamsamarbejde
 • At du er robust og mødestabil
 • At du er omstillingsparat og fleksibel
 • At du bruger læringsplatformen MinUddannelse og AULA
 • At du vægter forældresamarbejdet højt
Vi tilbyder
 • Et job med spændende udviklingsmuligheder og medindflydelse
 • En dynamisk arbejdsplads med en innovativ personalegruppe med respekt for hinandens fagligheder og kompetencer
 • Kompetenceudvikling i et udviklende miljø præget af dygtige kolleger, hvor vi bl.a. samarbejder med Sanderumskolens heldagsafdeling
Du kan i øvrigt med fordel orientere dig om skolens kerneopgave, elev- og samarbejdssyn på skolens hjemmeside her, hvor du også kan læse mere om heldagsafdelingen.

Kan du se dig selv i denne profil, er du måske vores nye kollega. Vi ser frem til, at du sender os en motiveret ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Malene Bøggild på 6155 4623 eller skoleleder Simon Hempel-Jørgensen på 4036 8553.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er onsdag den 3. juni 2020. Kandidater til stillingen udvælges den 4. juni  2020. Hvis du er blandt dem, som går videre til samtale, vil du et par dage i forvejen få tilsendt en case, som du skal fremlægge under selve ansættelsessamtalen. Samtalens varighed er ca. 30-35 minutter.  
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 8. juni 2020 i tidsperioden kl. 12.00 - 16.00.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
03-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Malene Bøggild
6155 4623