Spring til indhold

Relations- og samarbejdsstærk lærer til Yngste Børnemiljø på Tingkærskolen

Vi kan nu tilbyde en spændende fast stilling på 37 timer om ugen til vores Yngste Børnemiljø med tiltrædelse 1. august 2020.
 
Om os
Vi er en tosporet folkeskole, der er opdelt i 3 afdelinger, 0.-3., 4.-6., 7.-9. Vores Yngste Børnemiljø 0.-3. er placeret på vores afdeling i Fraugde, som er en del af Tingkærskolen. Vi har 360 elever, 30 lærere og 10 pædagoger/-medhjælpere.

På Tingkærskolen er vi ambitiøse på børnenes vegne. Vi vil ikke alene have, at de klarer sig godt i fagene, men også se, at de har troen på sig selv, og at de finder plads og bidrager i fællesskabet.
 
Om jobbet
Vi søger en lærer, der vil være med til at videreudvikle:
 • Fantastiske læringsmiljøer - I kommende skoleår skal du kunne varetage undervisningsopgaven i følgende fag: Matematik, Natur og teknologi, idræt, kristendom og engelsk i vores Yngste Børnemiljø
 • Et Yngste Børnemiljø, hvor det er rart at komme både som elev, forældre, personale og gæster. Vores miljø er præget af fokus på arbejdet med høj faglighed, god struktur, imødekommenhed og trivsel
 • Et Yngste Børnemiljø, der oplever sig som en samlet helhed og hvor der er fokus på anerkendelse både blandt børn, personale og ledelse
 • Et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor der er blik for ressourcer og muligheder
 • Et Yngste Børnemiljø, hvor medarbejderne systematisk involverer familierne og lokalsamfundet som medskabere af læring, fællesskaber og lige deltagelsesmuligheder for eleverne
 • Et Yngste Børnemiljø, hvor vi arbejder efter den styrkebaseret pædagogik, differentieringsmetoden A-B-C-modellen og fællesskabende didaktikker
Om dig
Vi forventer, at du: 
 • Er en kompetent underviser, der bruger klasserumsledelse for at arbejde med rolige og inkluderende læringsmiljøer
 • Er indstillet på at arbejde med børn i udsatte positioner, er robust og stærk i det relationelle
 • Er positiv, tydelig og anerkendende i dit møde med elever, forældre og kolleger
 • Indgår i et tæt, positivt og forpligtende teamsamarbejde med dine kolleger om den pædagogiske praksis
 • Har god energi og højt humør
Du kan læse mere om skolens værdier m.m. på skolens hjemmeside her 
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte skoleleder Bjarne Larsen på 4018 7801, og få yderligere oplysninger om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 1. juni 2020. Samtaler forventes afholdt den 10. juni 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
01-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Bjarne Larsen
4018 7801