Spring til indhold

Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Tarup

Ledelse vedrører alle. God ledelse kommer ikke af sig selv. Det ved du og tager gerne det ansvar på dig. I din nuværende lederstilling ved du, hvad det kræver at bedrive god ledelse og er fortrolig med det. Netop fordi du tager dit lederjob alvorligt, har du måske endnu ikke overvejet et jobskifte. Men er den rigtige stilling der, så er de fleste af os villige til at være undersøgende på den nye mulighed.

Vi tilbyder en attraktiv stilling i Børneinstitution Tarup-Pårup, da vi mangler en daglig pædagogisk leder til Børnehuset Tarup.

Som daglig pædagogisk leder har du et stort medansvar for trivsel og udvikling blandt medarbejdere og børn. Med ansvaret følger forpligtelser. Det betyder, at du ikke kun har ledelsesretten, men i høj grad også ledelsespligten. Du skal turde lede. Du skal handle, når det forventes, at du handler – altså, når det påkræves og vurderes nødvendigt.

For at du kan lykkes som leder i Børneinstitutionen Tarup-Pårup så skal du forstå betydningen af, at ordentlighed er din vigtigste værdi. Det har du brug for, når du skal støtte op omkring den nuværende arbejdspladskultur, hvor nøgleordet er det anerkendende. Det betyder at værdsætte hinandens forskelligheder og dermed være rummelige og nysgerrige på hinandens intentioner. Går du foran på det, er du den rette kulturbærer for huset.

At være daglig pædagogisk leder i Bønehuset Tarup betyder, at din hverdag vil være præget af mange forskellige opgaver. Det ene øjeblik giver du sparring til en medarbejder og det næste øjeblik trøster du et barn. Det at din arbejdsdag hele tiden ændrer sig fra praktiske til strategiske opgaver, er netop det spændende ved at være daglig pædagogisk leder.

Vores vision
Vores vision i Børneinstitutionen Tarup-Pårup er at være én institution, så vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger med fokus på højeste faglighed. Ambitionen er at opnå høj kvalitet via højeste faglighed fordi vi har høje ambitioner på børnenes vegne.

Du skal som daglig pædagogisk leder implementere og videreudvikle Børneinstitution Tarup-Pårups vision, værdi og kultur. Det skal kunne ses og fornemmes i Børnehuset Tarup, at vi har den vision. Din ledelse kræver derfor, at du er i stand til at bevæge dig mellem den praksis, der skal ske i eget børnehus og samtidigt implementere strategiske tiltag som omhandler Børneinstitutionen Tarup-Pårup. En svær balance.

Ledelsesteamet
Herre i eget hus, men aldrig alene hjemme. Det beskriver fint, hvordan det er at være daglig pædagogisk leder i Børneinstitutionen Tarup-Pårup. Vi oplever, at Børneinstitutionen Tarup – Pårup står på et fælles fundament af høj faglighed gennem en klar faglig profil, fælles sprog og en fælles kerneopgave.

Om dig
Du er en leder med en bred ledelseserfaring indenfor dagtilbudsområdet og er rigtig god til at veksle mellem det formelle og uformelle ledelsesrum. Du ved, hvornår du træder ind i det ene eller det andet. Det mestre du, fordi du har en lederuddannelse. Igennem din lederuddannelse og ledelseserfaring har du opnået en didaktisk ledelsesfaglighed. Du har derfor viden og kompetencer til at skabe optimale lærings- og udviklingsbetingelser for børnene via medarbejdernes fagligheder og kompetencer.

Når en organisation skal udvikle sig, er en vigtig kompetence, at du kan og vil lede opad. På den måde bidrager du til at kvalificere de beslutninger som institutionslederen skal tage. Du skal have evnerne til at kunne lede på det operationelle og forstå det strategiske niveau. Hvilket betyder, at du skal kunne omsætte og forstå gældende strategier og politikker til handling i Tarup.

Skal du lykkes som daglig pædagogisk leder i Børneinstitutionen Tarup-Pårup, skal du være ledelsesfaglig robust. Det betyder, at du har en kommunikativ faglighed, så du kan være i professionel dialog med medarbejdere, teamkollegaer, forældre, tværfaglige samarbejdspartnere og egen leder.

Som daglig pædagogisk leder er du det faglige fyrtårn i Tarup. Du skal derfor have indsigt i, og kompetence til, at anvende grundlæggende teorier og evidensbaseret viden i daglig praksis, og holde dig opdateret i den nyeste viden.

Forældrene er vigtige samarbejdspartnere og aktører i Tarup. Du skal derfor være understøttende i forhold til en kultur, hvor der er en høj grad af forældreinvolvering og forældresamarbejde.

Naturligvis holder du dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for Børneinstitutionen Tarup-Pårup og dermed Tarups udvikling. Du er bevidst om, at det har betydning for vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.

Børneinstitution Tarup-Pårup
Børneinstitutionen Tarup-Pårup består af 7 børnehuse, hvor Tarup børnehus er en vigtig del af dette fællesskab. Vi er en institution, som har fokus på kerneopgaven, høj kvalitet via højeste faglighed, godt holdspil og god ledelse. Vi kan tilbyde dig et ledelsesteam med fagligt dygtige og kompetente lederkollegaer, hvor der er rig mulighed for at hente ledelsesmæssig sparring og for faglig og personlig udvikling.

Børnehuset Tarup
Tarup børnehus er et børnehus med 61 børnehavebørn. Der er en velfungerende personalegruppe med høj faglighed og forventninger til god ledelse. Det er en forholdsvis ung personalegruppe – både alders- og anciennitetsmæssigt. Det er et hus, hvor holdspil er i fokus, hvilket betyder, at alle er hinandens forudsætninger for at lykkes med kerneopgaven.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutionsleder Mette Rose Vejersø på 3052 8403 og du kan læse meget mere om institutionen her.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 14. juni 2020. Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde mandag den 22. juni 2020, og 2. samtalerunde fredag den 26. juni 2020.

Kandidater som inviteres til 2. samtalerunde vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene mellem 1. og 2. samtale. Der kan også indgå case i samtaleprocessen.
 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
14-06-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Mette Rose Vejersø
3052 8403