Spring til indhold

Socialrådgiver til Løkkehus Børnehjem - barselsvikariat

Vores socialrådgiver skal på barselsorlov, så vi søger en barselsvikar 30 timer ugentligt fra den 1. august 2020.

Om os
Løkkehus Børnehjem er Odense Kommunes eget tilbud på døgninstitutionsområdet, og er placeret i den sydvestlige del af Odense i bydelen Sanderum. Her disponerer vi over et meget stort hus, der rummer 3 døgngrupper.

Løkkehus er en del af det specialiserede børne- og ungeområde i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense, der organisatorisk er samlet i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). I CIBU findes desuden 2 familiehuse og en samlet stabsfunktion. Ydermere har CIBU en driftsoverenskomst med Birkelund Børnehjem og er driftsherre for det regionale Børnehus Syd.

Personalet på Løkkehus består af en forstander, 2 afdelingsledere, 31 fastansatte (pædagoger, en psykolog, en socialrådgiver og teknisk-administrativt personale) og 30 timelønnede vikarer – alle fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Løkkehus er pt. godkendt til 31 døgnpladser til børn og unge i alderen fra 0 til 18 (23) år, men drifter med 24 pladser. Foruden døgnanbringelser løser Løkkehus observationsopgaver og støttet/overvåget samvær. Der er desuden et familierettet døgntilbud i støbeskeen.

Vores målgruppe er børn og unge i alderen op til 18 år, som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme hos deres forældre. Børnene har i varierende grad behov for socialpædagogisk støtte og behandling. Ens for dem alle er, at de har nogle oplevelser med i bagagen, som gør, at Løkkehus – for en periode – skal være børnenes trygge base og faste holdepunkt.

Det socialpædagogiske arbejde på Løkkehus er funderet i den neuroaffektive tilgang. Vi ser og forstår barnet, forældrene og os selv ud fra den treenige hjerne, og ser det som vores vigtigste opgave at skabe ro i og omkring barnets autonome system for at øge chancen for udvikling og læring.

Desuden arbejder vi med procesbaseret dokumentation som et værktøj til at kvalificere og systematisere arbejdet med børnene. Med en fast struktur for opfølgning på mål på det enkelte barn sikrer vi, at alle børn bliver set, og at der arbejdes på konkrete behandlingsmål på alle børn.

En væsentlig del af vores kultur og måden at være sammen på er, at vi hver dag stræber efter at være nysgerrige og åbne, både i forhold til vores børn, unge og familier, vores kollegaer og samarbejdspartnere.

Om jobbet
Socialrådgiverens varetager en bred vifte af opgaver. Nogle af de vigtigste handler om varetagelse af den koordinerede funktion i forhold til myndighedsrådgiverne. For at kunne løse den koordinerende funktion skal socialrådgiveren have et tæt samarbejde med det pædagogiske personale og på baggrund heraf have en støttende og faciliterende rolle i forhold til udarbejdelse af behandlingsmål fra handleplanen via værktøjet Procesbaseret Dokumentation.

Opgaven kræver endvidere et udpræget ansvar for og kvalitetssikring af den skriftlige dokumentation, samt ikke mindst evne til at facilitere processer – eksempelvis i forhold til mødeplanlægning og mødeledelse, men også den del der vedrører handleplansopfølgning.

At være socialrådgiver på Løkkehus er langt fra kun et kontorjob. Du skal være indstillet på at være opsøgende på det enkelte barns liv og hverdag på stedet og kunne omsætte den viden, du dermed får sammen med dine pædagogiske kollegaer, så du står stærkt bl.a., når du deltager i eksterne møder omkring barnet.

Om dig
Vi forventer, at du:
 • er uddannet socialrådgiver – meget gerne med erfaring fra kommunalt regi
 • af natur er samarbejdende og nysgerrig på det, du endnu ikke ved
 • trives i et omskifteligt miljø med varierende opgaver
 • kan arbejde selvstændigt og selv være med til at formulerer nye opgaver
 • har gode mundtlige og skriftlige evner
 • har humor og kan lide at arbejde i et uformelt miljø
 • tager ansvar og kan styre en proces
 • trives med at arbejde med feedback
 • har et gyldigt kørekort til personbil, hvilket er en ufravigelig forudsætning for at komme i betragtning til stillingen
Vi tilbyder
 • at blive en del af et unikt sted for børn og unge
 • en hverdag med varierende og spændende opgaver
 • en arbejdsplads i forandring og udvikling, og som du kan være med til at sætte dit præg på
 • en arbejdsplads præget af en uformel omgangstone med fagligt dygtige og engagerede kolleger, og med højt til loftet og plads til at udfordre og anerkende hinanden
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem KL og DS.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Marlene Eriksen på 3053 9187 eller socialrådgiver Stine Palmus Nygaard på 2963 2657.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er mandag, den 1. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24 eller 25.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
01-06-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Marlene Eriksen
30539187
Stine Nygaard
29632657