Spring til indhold

Pædagog til Seden Børnehus

Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som mellemmenneskeligt, så har du nu muligheden for at komme med på vores hold i Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup.

Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup, Seden Børnehus søger en pædagog på 30 timer ugentligt med start 1. juli 2020, da en af vores pædagoger går på efterløn.

Om os
Vi er en børneinstitution i bevægelse og bestående af 9 børnehuse: Atlantis, Bøgelund, Fjordager, Fridasholm, Hvenekilden, Kildegården/Muldvarpen, Pilebækken, Slåenhaven og Seden.

Vi har særligt fokus på:
Nytænkning, optimisme og et inspirerende udviklingsmiljø for alle.

Vi har mod på og er i fuld gang med at skabe en børneinstitution, hvor du som medarbejder inddrages til at skabe udviklende læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø

Bliv en del af en mangfoldig børneinstitution i bevægelse, der tilbyder
 • Et udviklende og understøttende intro-forløb.
 • Et stærkt samarbejde med forældre, kollegaer og fællesfaglige samarbejdspartnere.
 • En dagligdag, hvor du har direkte indflydelse på hverdagen i både eget børnehus, samt hele institutionen bl.a. via vores Kaizentavler.
 • Relevant kompetenceudvikling.
 • Deltagelse i udviklingen af en enestående institution med en helt unik boligsammensætning.
Seden Børnehus rummer en masse glade børn, en engageret forældregruppe, samt en personalegruppe, der er et godt miks af både erfarne og nyligt uddannede kollegaer samt pædagogstuderende. Husets personale består af nogle stærke profiler, hvor der er mange kompetencer indenfor, kreativitet, drama/musik, sprog/kommunikation samt udeliv natur og science samt en stærk fagfaglighed.

Vores børnehus blev i starten af 2019 renoveret indvendigt og i den forbindelse opstartede vi det pædagogiske arbejde omkring den styrkede læreplan, hvilket betyder, at vi arbejder målrettet med både det børneinitieret og vokseinitieret læringsmiljø samt vores evaluerings- og mødekultur. Vi arbejder med læringsgrupper 4 dage om ugen, som understøtter det enkelte barns udvikling.

I 2020 påbegyndte vi uddannelse (12 mdr.) i sprogklar for hele personalegruppen, som skal være med til at skærpe vores sprogarbejde i vores daglige pædagogiske arbejde. Ydermere deltager vi i et forskningsprojekt omkring børns leg, samt vores rolle som medarbejder. Dette sker i tæt samarbejde med BUPL og UCL.

Vi har en skøn legeplads med et sciencerum, samt masser af grønne områder rundt omkring i lokalområdet. Vi har en skurvogn stående ved Seden Enggård, hvorfor vi også har skoven som et defineret læringsmiljø.

Om dig
Vi er et hus med fart på, som gerne vil udvikling, derfor søger vi dig, der sammen med os vil videreudvikle vores børnehus.

Vi søger en pædagog der udover de forventelige pædagogiske kompetencer, også:
 • Har særlige faglige kompetencer og lysten til at inddrage digitale medier samt ny teknologi i den pædagogiske praksis, og formår af få sine kollegaer med i processen. Evner at sætte dette i spil både i inde- og uderummet i vores dagligdag.
 • Mestrer og evner at inddrage pædagogiske metoder i egen praksis.
 • Kan arbejde inkluderende og anerkendende i tilgangen til barnet, forældrene og kollegaerne.
 • Har viden om børns sprogtilegnelse.
 • Kan organisere meningsfulde, realistiske og dynamiske læringsmiljøer.
 • Mestrer og evner det skriftlige arbejde og finder værdi i at arbejde systematisk i sin pædagogiske praksis.
 • Kan arbejde progressivt med børns udvikling.
 • Kan arbejde med afsæt i positioneringer og læringsgrupper/miljøer.
 • Er robust – hvilket vil sige, at du skal kunne justere og udvikle dig i forhold til, hvad der er nødvendigt for at trives i et arbejdsmiljø.
 • Besidder samarbejdsevner, stabilitet, selvstændighed, æstetisk sans, fleksibilitet, engagement.
 • Evner at skabe sig overblik og derigennem trygge pædagogiske rammer til gavn for børn, forældre og kollegaer.
 • Evner at reflektere over egen og kollegaers praksis og være nysgerrig på dette. 
 • HAR HUMOR og er fuld af energi.
Alle børn skal opleve sig forstået og udfordret. Gennem leg og læring skal de opleve sig betydningsfulde – vi gør det sammen i vores børnehusvil du være med?

Løn- og ansætttelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Vil du vide mere?
Henvendelse vedrørende stillingen kan ske til daglig pædagogisk leder Pernille Tange på  6375 1460 / 2041 6523. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 15. juni 2020. Samtaler forventes afholdt den 19. juni 2020 på Ejby Kirkevej 15.

Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
15-06-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. juli 2020

Kontaktperson

Pernille Tange
63751460 / 20416523