Spring til indhold

Social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter til Natgruppen, Udekørende Nord

Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.

Ældre- og Handicapforvaltningen er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på, og lige nu har vi ledige stillinger i Natgruppen.
Aktuelt har vi to stillinger i Udekørende gruppe i Nord. For stillingerne gælder at timetallet er på 28 timer om ugen, og der arbejdes i 7/7 vagter med weekendvagt hver 2. uge i ulige uge. 

Om os
Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.

Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.

Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskadeområdet, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og sygehjælpere. 

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden, der styrer driften.

Om dig
Velvidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du:
 • Har en social- og sundhedshjælperuddannelse eller social- og sundhedsassistentuddannelse
 • Kan arbejde alene
 • Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet
 • Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag
 • Har et positivt og medmenneskeligt livssyn
 • Har en rehabiliterende tilgang til borgerne
 • Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde
 • Du er mundtligt velfunderet
Vi tilbyder
Som medarbejder i Natgruppen kan du se frem til:
 • Nye udfordringer hver dag
 • At bruge din viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling
 • Velfærdsteknologi som en mulighedskultur
 • At blive en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Anne Guldborg Jasinski på 6551 3937. 

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 10. april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 16.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
10-04-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Hurtigst muligt

Kontaktperson

Anne Guldborg Jasinski
24288885