Spring til indhold

Driftsorienteret & implementerings kyndig konsulent til Ældre- og Handicapforvaltningen

Vi søger en kompetent og driftsorienteret konsulent, der kan være med til at finde løsninger og løfte denne samfundsmæssige vigtige opgave. 

OPGAVEN & UDFORDRINGEN
Odense Kommune står, som resten af landet, overfor en massiv udfordring ift. at kunne tiltrække, rekruttere og fastholde velfærdsmedarbejdere. Odense Kommunes budget for de kommende år indeholder derfor også tydelige politiske tilkendegivelser af prioritering af velfærd og et øget fokus på rekruttering og fastholdelse af velfærdmedarbejdere – essensen af dette formuleres i følgende udsagn fra budgettet: 

”Vores mange engagerede og fagligt dygtige medarbejdere er den vigtigste ressource vi har. Der vil i fremtiden blive mangel på mange faggrupper som fx sygeplejersker, pædagoger og sosu-assistenter. Derfor skal der arbejdes indgående med at fastholde de nuværende medarbejdere og at løfte rekrutteringsindsatsen af både medarbejdere og elever – særligt til velfærdsområderne. Det skal være attraktivt at være dagplejer, SOSU, pædagog mv. i Odense Kommune”

For at kunne løfte fremtidens velfærdsudfordring og have tilstrækkelig med kvalificerede medarbejdere til at løse velfærdsopgaven, er der behov for at tænke i nye baner og igangsætte forskellige initiativer.

Vi er i Odense Kommune allerede i fuld gang, både i Ældre- & Handicap- og Borgmesterforvaltningen, med udvikling og implementering af forskellige indsatser og projekter, der kan være med til at imødekomme ovenstående udfordring og forventning fra politisk side. 

Om jobbet
Du skal, i et tæt samspil med både projektlederen for projektet og vores driftsenheder, videreudvikle, forankre og implementere vores tiltag i driften – samt være driftsledernes sparringpartner på området. Derudover kommer du til at arbejde tæt sammen med uddannelsesteamet fra Borgmesterforvaltningen, der ligeledes arbejder med forskellige indsatser og projekter i relation til ovenstående udfordring, primært med fokus på uddannelses- og elevområdet.

En stor del af arbejdet kommer til at foregå på vores mange arbejdspladser i driften og vores vigtigste samarbejds- og sparringspartner i projektet er derfor hele driften i Ældre- & Handicapforvaltningen og alle vores dygtige ledere. Vi tror på at det er i udviklingen og samskabelsen sammen med dem, at vi kan lykkes med denne opgave.

Vi arbejder for øjeblikket på forskellige niveauer med forskellige indsatser, som fx:
 • Udvikling af branding- og rekrutteringsmateriale samt tiltrækningsstrategier, herunder skolesamarbejder og inddragelse af SoMe som virkemiddel
 • Kortlægning af muligheder i driften for kompetenceudvikling og opkvalificering af nuværende medarbejdere
 • Udvikling af gode uddannelses- og læringsmiljøer for det øgede antal elever samt sparring med ledere og driftschefer om tilpasning af elevpladser
 • Udvikling og implementering af onboarding og introduktionsmateriale til forskellige faggrupper
 • Generel understøttelse af lederne i forhold til tiltag der fremmer rekruttering og fastholdelse
 • Udvikling af forskellige ordninger for fx fritids- og studiejob, talentudviklingsprogrammer mm.
 • Optimering og sammentænkning af processer og arbejdsgange i driften
Om dig
Vi har behov for en profil, der:
 • Har en coachende og faciliterende tilgang og som kan sikre implementering ud fra en systematisk tilgang
 • Kan sikre fremdrift i udviklingen og specielt implementeringen af vores tiltag – i et tæt samarbejde med driften og projektlederen
 • Kan gennemskue og sammentænke udvikling og processer på tværs af forskellige arbejdspladser og faggrupper - med fokus på, hvordan vi bedst får målrettet og gennemført nye tiltag tilpasset en travl og kompleks drift
 • Er samarbejdsorienteret og god til at koordinere og kommunikere med mange forskellige interessenter og målgrupper, ofte med forskellige perspektiver på vores fælles udfordring
 • Er analytisk, har et godt organisatorisk blik og er stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Har pondus, gå-på-mod og formår at ramme og engagere vores mange interessenter, både i mødelokalet og ude i driften
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation, gerne indenfor Ældre- og Handicap eller sundhedsområdet
Derudover har du en relevant videregående uddannelse enten på bachelor eller kandidatniveau. Vi forventer desuden at du har viden om eller erfaring med HR-relaterede discipliner i relation til tiltrækning, rekruttering og fastholdelse, gerne indenfor sundhedsområdet.

Om os
Du vil blive en del af HR i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor du skal arbejde sammen med dygtige og engagerede kollegaer indenfor bl.a. arbejdsmiljø samt politik, strategi og udvikling. Vores hverdag er præget af mange forskellige typer af arbejdsopgaver – som vi både løser sammen og hver for sig. Samarbejdsformen på kontoret og i de forskellige samarbejdsfora er præget af udviklingsfokus, drive, rum til sparring og godt humør.

Vi tilbyder
Du får mulighed for at være med til at løse og sætte dit præg på en vigtig samfundsmæssig opgave.

Vi tilbyder gode muligheder for personlig og faglig udvikling, fleksibel arbejdstid og et fagligt, humoristisk og uhøjtideligt miljø. Du kommer fysisk til at sidde på vores kontor på Ørbækvej 100, 5220 Odense , sammen med dine HR-kollegaer, men der vil også være en del mødeaktiviteter ude af huset. Vi har frugtordning, sundhedsordning, forskellige motionstilbud og et stort fokus på trivsel og et sundt arbejdsmiljø.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Line Mollerup Andersen på lima@odense.dk eller på 5148 0762.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 20. april 2020. Samtaler forventes afholdt i april/maj måned 2020, men kan grundet Covid-19 situationen blive udsat.

Der vil være to samtalerunder, og du vil blive bedt om at udfylde en personlighedstest samt en case. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura, Kommunikation og Formidling, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
20-04-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Line Mollerup Andersen
5148 0762