Spring til indhold

Pædagoger til Enghaveskolens børnehave

Vi søger pædagoger til Enghaveskolens Børnehave. 

Du får et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder.

Om os
Enghaveskolen og Enghaveskolens børnehave er integreret og består af en børnehave for børn i alderen 2-6 år samt elever i alderen 6-18 år. Vi har viden, indsigt og vidtgående specialundervisning og -pædagogik for børn og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum.  

Skolen er opdelt i to børnemiljøer (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), og mellemskolemiljø samt et ungemiljø. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret. Børnehavens personale udgøres primært af pædagoger, mens skolens personale omfatter lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der arbejdes begge steder ud fra Ny styrket pædagogisk læreplan, børnehaveklassens kompetenceområder og skolens fagrække. Der tages udgangspunkt i de lokale læringsplaner for alle børn/elever.

Børnehavens åbningstid er fra kl. 7.00-16.00 og undervisningen i skolen foregår fra kl. 8.30 - 15.00.  Der tilbydes pasningsmoduler fra kl. 7.00 - 8.30 og fra kl. 15.00 - 16.00.

Vi: 
 • er en innovativ og udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområder og kompetencer arbejder tværfagligt
 • afholder introduktionskursus i handicapforståelse, autismepædagogik og low arousal
 • afholder løbende intern kompetenceudvikling
 • tilbyder uddannelse i konflikthåndtering (forebyggende og løsningsorienteret)
 • har et udviklende miljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde
 • er en dynamisk arbejdsplads, hvor stadig udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord
Om dig
Forventninger til vores nye pædagoger:

Organisering:
 • at kunne skabe struktur for dagen så læringsmiljøet understøtter det enkelte barn/børnegruppen
 • at kunne bidrage til en velfungerende struktur og organisering i hele organisationen
 • at kunne afstemme og koordinere egen forståelse og handling med forældre, kolleger, fagkonsulenter og ledelse
Pædagogfaglige kompetencer:
 • at du har specialpædagogisk erfaring - helst inden for autismespektret
 • at du kan deltage i opstilling af kompetence- og læringsmål
 • kan organisere og strukturere læring i et inkluderende miljø
 • kan skabe autentiske læringsmiljøer og anvende differentierede metoder og læringsstile
 • kan anvende IT
Relationskompetence:
 • kan være tydelig, rammesættende og tryghedsskabende
 • kan være på forkant i relationen
 • kan etablere et kommunikativt samspil - ekspressivt og impressivt
 • er psykisk stærk, udviser tålmodighed, er rolig og afbalanceret i en travl hverdag, da børn/elever kan være både fysisk og verbalt udadreagerende
 • har en systemisk grundforståelse i forhold til sprog og relationer, har indfølingsevne
 • evner at kommunikere anerkendende med børn, forældre, kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere
 • kan være medansvarlig for det daglige samarbejde med forældrene herunder sikre information og formidling om hverdagen og barnets udvikling og trivsel - både mundtlig og skriftlig information
 • kan planlægge og gennemføre forældresamtaler og forældremøder
Refleksiv kompetence:
 • at kunne bidrage aktivt til en refleksionskultur, at kunne lytte og spørge
 • at kunne forholde sig reflekterende og konstruktivt til processer
 • at kunne give og modtage feedback og feedforward  
 • at være åben og nysgerrig i forhold til ny viden, metoder, litteratur samt være villig til at opdatere egen faglighed, analysere og diskutere sammenhæng mellem mål, metoder og praksis
Medarbejderskab: 
 • at kunne vise engagement i at skabe resultater og nå de fælles mål og strategier
 • har et positivt menneskesyn og vilje til at bidrage til en konstruktiv samarbejdskultur på arbejdspladsen
Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse snarest muligt. 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem BUPL og KL.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Jørgen Schoop via mail jsch@odense.dk eller afdelingsleder Tina Storm via mail timst@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 8. april 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest muligt efter genåbningstidspunktet. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
08-04-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Jørgen Schoop
jsch@odense.dk
Tina Storm
timst@odense.dk