Spring til indhold

Pædagoger til Børnehuset Skatteøen

Børnehuset Skatteøen søger to pædagoger, der er klar til at bidrage til vores fællesskab både fagligt og personligt. Stillingerne er 37 timer ugentlig med tiltrædelse hurtigst muligt. 

Om os
Børnehuset Skatteøen er en del af Børneinstitution Kragsbjerg, der består af 4 andre børnehuse: Tryllefløjten, Bifrost, Den Blå Planet og Elverhaven.

I Børneinstitution Kragsbjerg arbejder vi med fokus på fælles faglig udvikling samt fælles ansvarlighed på tværs af børnehusene, hvor vi alle er fokuseret på udviklingen af dynamiske læringsmiljøer, der hele tiden tager afsat i børnegruppens behov og med øje for det enkelte barn udvikling i det forpligtende fællesskab.
 
Skatteøen er et nyt børnehus fra den 21. oktober 2019. Skatteøen er skabt af en sammenlægning af de to tidligere børnehuse Ønskeøen og Skattekisten. Skatteøen er en integreret institution med 110 børn i alderen 0-6 år. Skatteøen er fordelt på tre matrikler. Vi har en afdeling Skatten, hvor der er omkring 34 vuggestuebørn. I den anden afdeling Øen er der ca. 14 store vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. De ældste børnehavebørn, førskolebørnene er i udflyttergruppen Elverhaven.
 
Skatteøen er et åbent hus, hvor vi bruger hinandens kompetencer på tværs af grupperne og i begge afdelinger Vi arbejder med stor fleksibilitet og åbenhed, hvilket bl.a. betyder at alle arbejder med både vuggestue- og børnehavebørn.

Vi søger en pædagog med primær tilknytning til Skatten med vuggestuebørn og Øen med børnehavebørn.

I Skatteøen arbejder vi ud fra et anerkendende synspunkt, hvor vi er bevidste om, at vi alle hele tiden påvirker og skaber os selv og hinanden gennem de relationer vi indgår i. Vi respekterer alle som den de er og samtidig lærer alle at respektere hinanden i fællesskabet. Samværet i fællesskabet bygger på harmoni, samhørighed og glæde. Det gælder i såvel samarbejdet med kollegaer, forældre og børn.

Børn anerkendes som kompetente personer, der er unikke med hver deres særlige forudsætning. Vi voksne forholder os til dem individuelt og socialt, for der igennem at kunne skabe og udvikle det bedste for såvel det enkelte barn som hele børnegruppen. Vi prioriterer de nære relationer og understøtter børnenes sociale samspil for derigennem at forstå det enkelte barn i forhold til dets udvikling.

Med udgangspunkt i vores grundopfattelse af at se på børnene som hele mennesker og se på udviklingen som en helhed, kan vi styrke udviklingen og behovene gennem børnenes styrker. Vi arbejder med social inklusion i forhold til, at alle børn skal opleve sig selv som en vigtig del af fællesskabet. Med anerkendelsen styrkes oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået – dermed evnen til at mærke sig selv. At føle sig accepteret som den person man er.
 
Med afsæt i de styrkede pædagogiske lærerplaner og med viden om at have kroppen i centrum, som det bærende element og det primær grundlag for børns udvikling, tager vi altid udgangspunkt i barneperspektivet. Vi indretter læringsmiljøer og sammensætter læringsgrupper, som tager afsæt i børnegruppens og det enkelte barns behov, med forståelse for fleksibiliteten og dynamikken i hele tiden at tilbyde og opbygge de bedst mulige rammer. I rammerne prioriterer vi både inde- og ude-rummet som læringsrum og legerum.

Vi er en personalegruppe, der er meget engageret, dynamisk og energiske i arbejdet, med en høj faglighed blandet med en god portion humor. Vi har et godt fagligt fællesskab med stor opmærksomhed på, at det er kerneopgaven, vi er sammen om.

Om dig
Vi bruger meget motorik, bevægelse, musik og sang sammen med børnene. Du skal kunne lide at bevæge dig sammen med børnene og være aktiv, samtidig med at du skal have faglig interesse i at udvikle og udfordre børnenes færdigheder motorisk, kreativt og sprogligt.
Kan du bidrage til musikken med at kunne spille et instrument, så er det en kompetence vi godt kan bruge.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Ved spørgsmål kan du kontakte daglig pædagogisk leder Lene Jepsen Borg på mail lbor@odense.dk.  

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 13. april 2020. Samtaler forventes afholdt hurtigst muligt derefter.  
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
13-04-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Hurtigst muligt

Kontaktperson

Lene Jepsen Borg
mail: lbor@odense.dk