Spring til indhold

Skoleleder til Højmeskolen

Brænder du for folkeskolen?
Kan du se styrken i fællesskaber?
Er du ambitiøs?
Vil du arbejde på en skole, der har som mål at være områdets foretrukne skole?
Så er du måske Højmeskolens nye skoleleder.


Vi genopslår stillingen for at tiltrække et bredere felt af kvalificerede ansøgere.

Til Højmeskolen i Odense søger vi en skoleleder, der vil være en del af en mangfoldig og udviklingsorienteret skole med stærke værdier. Vi søger en dedikeret og ambitiøs skoleleder, som ønsker at stå i spidsen for vores fortsatte udvikling og stræben mod maksimal læring og trivsel – for elever og medarbejdere.

Om jobbet
Som kommende skoleleder ser du styrken i mangfoldighed og i fællesskaber. Vi forventer, at du sætter dig selv i spidsen for en fortsat målrettet udvikling af Højmeskolen, og at du kan bevare det strategiske udsyn i en travl hverdag.

Vi forestiller os en leder, der
  • har erfaring med offentlig ledelse - helst fra en lignende stilling eller en stilling som souschef
  • er dedikeret, og som er i stand til at sætte en tydelig retning
  • er passioneret omkring folkeskolen.
Vi forventer at både analyse, systematik og kreativitet indgår i den værktøjskasse, du bruger, når du udfylder stillingens brede rammer. Desuden er det værd at bemærke, at Højmeskolen er inde i en periode med økonomisk genopretning, og derfor kræver denne stilling både økonomisk fremsyn og handlekraft.

Om Højmeskolen
Højmeskolen er beliggende i Dyrup i den sydvestlige del af Odense. Skolen har ca. 600 elever, hvoraf ca. 100 elever er tilknyttet skolens læsecenter og profilspor for elever med behov for en særlig indsats i forhold til læsning og skrivning.

Skolen er inddelt i tre afdelinger; ’yngste børnemiljø’ med Forårs-SFO, 0. klasse og 1. klasse, ’børnemiljø’ med 2.-5. klasse samt skolens læsecenter og ’ungemiljø’ med 6.-9. klasse samt skolens profilspor. Derudover er der skolens SFO, hvor dygtige medarbejdere dagligt tilbyder spændende aktiviteter for børnene.

Højmeskolen har i en årrække haft et meget tæt samarbejde med lokalområdets børnehuse. Sammen stræbes efter at gøre Højmeskolen til det naturlige valg for alle familier i skoledistriktet. Det kræver en vedvarende indsats i et lokalområde med adskillige kompetente alternativer.

Skolens elevgruppe er bredt sammensat og dermed medvirkende til at skabe en mangfoldig skole. Her er en stærk og dedikeret personalegruppe, en aktiv skolebestyrelse og forældrekreds, som samarbejder om at skabe stærke læringsmiljøer, hvor eleverne trives, dannes og udvikles. Viljen til at gå en ekstra mil viser en meget høj dedikation til skolens mission med at skabe stærke og demokratiske læringsmiljøer, der styrker børn og unges livsduelighed, således at de tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer.

Under det nye slogan vi øver os, vi oplever, vi fejler og vi fejrer succeserne – sammen!’ har Højmeskolen for nylig vedtaget en vision for skolens fortsatte udvikling. Vores fælles værdier er: Livsduelighed, Faglighed, Ansvarlighed, Motivation, Fællesskab, Relationer og Trivsel - og vi arbejder målrettet med at omsætte disse til strategiske handlinger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation pr. 1. august 2020.

Vil du vide mere?
Læs mere om stillingen, Skoleafdelingen og Børn- og Ungeforvaltningen i stillingens job- og personprofil.

Vil du høre nærmere om Højmeskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller afdelingsleder Martin Trangbæk på 6375 3417.

Du kan også finde informationer på skolens hjemmeside, som er under opbygning.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 26. april 2020.

1. samtalerunde gennemføres mandag den 4. maj 2020 og 2. samtalerunde tirsdag den 19. maj 2020.

Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, oplyse referencer samt løse en skolepolitisk case.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
26-04-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2020

Kontaktperson

Nikolaj Juul Jørgensen
2913 5754
Martin Trangbæk
6375 3417