Spring til indhold

Faglig kompetent ass. rehabiliteringsleder til Havebæk Plejecenter

Brænder du for ledelse, og vil du være med til at udvikle og understøtte topmotiverede medarbejdere?
Kan du udvikle den faglige indsats og tage medansvar for den daglige drift? – så er det dig, vi søger!


Genopslag. Vi slår stillingen op igen, da vi i første runde fik besat den ene af to stillinger som ass. rehabiliteringsleder.

Odense er i forandring. Det er vi også på Havebæk plejecenter, hvor vi har sat alle sejl til en ny og spændende retning. På Havebæk plejecenter arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, og vores opgave er at samarbejde med borgerne, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed.

Vi har derfor brug for en kompetent og solid assisterende rehabiliteringsleder, som ønsker at bidrage til dette arbejde og være en del af et helt nyt ledelsesteam.

Om Havebæk plejecenter
Vi er Fyns største Plejecenter bestående af 7 afdelinger med plads til 130 beboere og er en del af Vedvarende Sygdomsudvikling i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Vores arbejdsdag er præget af spændende og komplekse borgerforløb, hverdagsrehabilitering, koordinering, samarbejde og dokumentation. Vi arbejder ud fra relationel koordinering og anvender beboerkonferencer som metode i vores arbejde. Vi er en arbejdsplads, der rummer mange muligheder og har et stort udviklende potentiale.

Samarbejdet med beboerne og de pårørende tager afsæt i Odense Kommunes pårørende politik. Vi ved, at pårørende trives i hverdagen, når der er forudsætning for den gode dialog med de medarbejdere, de møder i kommunen. Pårørende har  både brug for at blive mødt med forståelse for den aktuelle sårbare situation de befinder sig i og for at blive respekteret og inkluderet som ligeværdig samarbejdspartner. På Havebæk Plejecenter vil du som assisterende leder samarbejde med en meget engageret og ressourcestærk pårørendegruppe, som søger dialogen og samarbejdet med ledelsen. 

Du bliver en del af et nyt ledelsesteam, da vi netop har ansat en assisterende rehabiliteringssleder og på sigt søger en ny rehabiliteringsleder til Havebæk Plejecenter. Du vil derfor have stort fokus på udviklingen og indflydelse på en ny retning for Havebæk Plejecenter.

Ledelsesteamet varetager den daglige ledelse i et tæt samarbejde og arbejder målrettet med hverdagsrehabilitering. Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde, og vi faciliterer, at medarbejdernes faglige kompetencer kommer i spil og understøtter dem i deres udvikling. Dette med fokus på kerneopgaven og for at opnå størst mulig effekt hos borgerne.

Vi er ca. 100 medarbejdere på Havebæk Plejecenter, hvor medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, og -hjælpere, studerende og elever. Derudover har vi seniorjobber, flex-ansatte og virksomhedspraktikanter. Ledelsesteamet består af en rehabiliteringsleder og tre assisterende rehabiliteringsledere.

Om jobbet 
Som assisterende rehabiliteringsleder samarbejder du med rehabiliteringslederen om at omsætte Ældre- og Handicapforvaltningens strategier og effektmål, så de bliver udmøntet i praksis. Du mestrer at være ”et skridt foran” i implementeringen af strategier og har erfaring med at udvikle handleplaner for processer i samspil med medarbejderne.

Dine primære opgaver bliver at:
 • Varetage daglig personaleledelse, herunder vagtplanlægning, afvikle MUS/GRUS, indkalde til og afvikle møder med samarbejdspartnere, indflytningssamtaler, fravær og fastholdelsessamtaler.
 • Bidrage til at Havebæk plejecenter har fokus på økonomi og budgetoverholdelse.
 • Implementere politiske og organisatoriske beslutninger, herunder udvikle procesplaner for forandring.
 • Motivere og sikre gennemsigtighed for, hvorfor vi gør, som vi gør.
 • Fremme en kultur hvor der er anerkendelse og imødekommenhed over for hinanden, samarbejdspartner og borgere.
 • Medvirke til at målene for det rehabiliterende arbejde med kerneopgaven giver effekt.
 • Varetage driftsledelse, herunder dialog og samtaler med pårørende.

Om dig 
Vi forventer, at du:
 • Har en sundhedsfaglig uddannelse, gerne med nogle års ledelseserfaring.
 • Har lederuddannelse, eller er indstillet på at starte på den offentlige lederuddannelse.
 • Indgår i lederteamet som sparringspartner og igangsætter på nye opgaver
 • Motiverer og understøtter medarbejderne i det daglige arbejde og sikre faglighed, udvikling - og samtidig holde fokus på kerneopgaven.
 • Evner at understøtte medarbejderne i deres behov for sparring og supervision
 • Er empatisk, nærværende og autentisk i dit lederskab. Hvilket også betyder, at du er tydelig som leder.
 • Har flair for administrative opgaver, arbejder struktureret og hurtig til at danne dig et overblik i en travl hverdag.
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstider.

Vi tilbyder:
 • En dynamisk og spændende stilling, hvor du selv kan være med til at sætte en ny retning
 • En stilling der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling.
 • En arbejdsplads med en høj social kapital.
 • Et individuelt introduktionsprogram og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Tiltrædelse 1. juni 2020.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lene Fonnesbæk på 6551 3258 eller assisterende rehabiliteringsleder Marianne Marnow Ragus på 6551 3373

Du kan læse mere om Odense Kommunes ledergrundlag "Ledelse i udvikling" her.
Du kan læse mere om roller og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen her.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er søndag den 19. april 2020.
Vi forventer at afholde 1. samtale i uge 17, 2020 og 2. samtale i uge 18, 2020. Bemærk at vi indkalder med kort varsel.
Kandidater, vi inviterer til 2. samtale, bliver bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
19-04-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. maj 2020

Kontaktperson

Lene Fonnesbæk
6551 3258
Marianne Marnow Ragus
6551 3373