Spring til indhold

Pædagog til Børnehuset Brobækken

Børnehuset Brobækken søger en pædagog til en fast stilling på 32-35 timer ugentligt fra 1. april 2020 eller snarest derefter. Stillingen er i børnehaven, men vi lægger stor vægt på fleksibilitet og samarbejde mellem børnehave og vuggestue. Derfor er det vores klare forventning, at du har en bred interesse for at arbejde med børn i aldersgruppen 0-5 år.

Om os
Børneinstitution Højby-Hjallese består af børnehusene Brobækken, Skovløkken, Mælkebøtten, Bolden og Bjørnemosen.

Pædagogikken i institutionen tager afsæt i den inkluderende tænkning og der arbejdes ud fra en klart defineret kerneopgave, hvor barnets perspektiv er i fokus. Institutionens kerneopgave er
  • Med barnets tarv i centrum at understøtte barnets dannelse igennem leg og læring
Vores krav til dig er, at du loyalt lever op til ovenstående kerneopgave og tydeligt tager udgangspunkt i barneperspektivet i dit pædagogiske arbejde.

Børnehuset Brobækken består af en vuggestuegruppe på 12 børn og en børnehavegruppe på 50-55 børn. Der arbejdes som udgangspunkt med aldersopdelte basisgrupper, men vi tillægger det stor betydning at give børnene mulighed for at deltage i fleksible børnefællesskaber, hvor deres relationer og læring understøttes bedst muligt. I Brobækken har vi nogle virkelig gode fysiske rammer og læringsmiljøer, som er indrettet med tanke på at tilgodese børns forskelligartede behov.

Om dig og dine faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer
Vi søger en pædagog der er godt fagligt funderet og for hvem kerneopgaven og barnets perspektiv er i centrum. Du engagerer dig fagligt i dit arbejde og er god til at skabe positive relationer med børn, forældre og kolleger. Du har erfaring med inklusion og du kan se dig selv bidrage konstruktivt til arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner.

Derudover er det vigtigt, at du som medarbejder er indstillet på:
  • At kunne omsætte faglige refleksioner til konkret pædagogik i hverdagen
  • At formidle din faglighed og pædagogik såvel skriftligt som mundtligt
  • At mødet med den enkelte, uanset om det er børn, kollegaer, forældre eller andre samarbejdspartnere altid sker ud fra et anerkendende perspektiv
  • At udvise stor ansvarlighed i forhold til opgaveløsningen og de besluttede aftaler
  • At du kan strukturere din dagligdag med børnene, så der sker meningsfuld læring med og for børnene
  • At du tør sætte din egen faglighed i spil og være opsøgende og reflekterende over egen praksis
  • At være fleksibel og have overskud til at møde hverdagens udfordringer med stort gå på mod
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger opfordres du til at kontakte daglig pædagogisk leder Per Lykke på 63758832. Mandag den 24. februar 2020 inviteres du til et åbent hus i Brobækken klokken 17.00-18.00, hvor du dels får mulighed for at præsentere dig selv, dels at stille uddybende spørgsmål til stillingen m.m. Adressen er Brobæklunden 50, 5260 Odense S.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 26. februar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 11.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
26-02-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Per Lykke
63758832