Spring til indhold

Jobrådgiver til Job og Karriere 3

Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med gode IT-kompetencer, mod og kreativitet, og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne faste stilling som jobrådgiver i Job og Karriere 3.

Om os
Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommunes og Beskæftigelses- & Socialforvaltningens beskæftigelsespolitik. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved, hvordan man gør! Med baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus på, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at være effektskabende for både borgere og virksomheder.

I Job og Karriere 3 beskæftiger vi os med jobparate dagpengemodtagere. Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen imod job og uddannelse, med det klare mål at blive selvforsørgende.

Om jobbet
Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed. Din hverdag vil være koncentreret om jobrettede samtaler. Du skal derfor formå at skabe dynamik i processen for den enkelte borger, så denne oplever kontinuitet, bevægelse og klare definerede aftaler. Du skal således være både involverende og målrettet. Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.

Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er væsentligt og afgørende. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har én plan.

I Job og Karriere 1,2,3 er vi p.t. organiseret i 7 branchegrupper, nemlig
 1. IT
 2. Byg
 3. Industri
 4. Transport
 5. Service
 6. Offentlig & Sundhed
 7. Akademikerindsatsen
Har du kendskab til eller måske præferencer for nogen af disse, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning. Branchekendskab er dog ikke et krav. Generelt lægger vi stor vægt på, at du har gode kommunikationsevner, kan arbejde struktureret, analytisk og målrettet med dine opgaver.

Om dig
Du skal kunne genkende dig selv i følgende:
 • Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen
 • Gode IT-kompetencer
 • Kan, når nødvendigt, afholde borgersamtalerne på engelsk og gerne også andre fremmedsprog
 • Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger
 • Solidt kendskab til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB) og til arbejdsmarkedets åbninger for jobparate ledige
 • Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed
 • Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt
 • Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker
Vi tilbyder
Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomsten og trin 31 i DS-overenskomsten.
Tiltrædelse hurtigst muligt dog senest 1. april 2020.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Claus Rasmussen på 2136 4363 eller clras@odense.dk

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 23. februar 2020. Samtaler forventes afholdt den 25. februar 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
23-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Claus Rasmussen
2136 4363