Spring til indhold

Udviklingsorienteret og socialfaglig stærk jobrådgiver til sygedagpengeområdet, Forebyggelse og Tidlig Kontakt

Brænder du for en tidlig indsats for sygemeldte og brænder du for at spille en central rolle i arbejdet med at fastholde borgere med helbredsudfordringer i deres job? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer- også når de står i udfordrende situationer? Har du lyst til sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med effekt, løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”? Hvis ja, så er det lige præcis dig vi mangler!

Vi søger en ny kollega til en fast stilling og en kollega til et begivenhedsvikariat. Begge stillinger er 37 timer ugentligt og til besættelse 1. marts 2020.

Om os
Forebyggelse og Tidlig Kontakt er en del af sygedagpengeområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Sygedagpengeområdet består af ca. 80 medarbejdere, organiseret i 5 afdelinger. Afdelingerne har hver deres ansvarsområder og bidrag til den fælles kerneopgave ”Job og Uddannelse”

 I Forebyggelse og Tidlig Kontakt er vi er et fagligt stærkt team på 10 jobrådgiver og 3 administrative medarbejdere. Vi arbejder fokuseret og målrettet med sygemeldte borgere. Vi har stort fokus på at gøre det, der virker, og det der skaber værdi for borgerne. Vi arbejder i front og er de første borgere, arbejdsgivere og samarbejdspartnere taler med, når det handler om job og sygdom. Vi tror på, at en tidlig beskæftigelsesrettet indsats understøtter sygemeldte i at kunne fastholde deres arbejde og bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at de mennesker vi er i kontakt med, oplever en professionel og helhedsorienteret indsats, og det er vigtigt, at der opleves kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet.

Vi brænder alle for det vi laver, og betragter det som et fælles ansvar at bidrage positivt til kerneopgaven. Vi er i løbende udvikling og arbejder kontinuerligt med den faglige kvalitet og vores opgaveløsning. Vi har til huse på Tolderlundsvej 2, centralt i Odenses bymidte med 5 minutters gang til offentlig transport.

Om jobbet
Som jobrådgiver i Forebyggelse og Tidlig Kontakt bliver din opgave at:
 • Afholde telefoniske screeningssamtaler med borgere tidligt i sygeforløbet
 • Visitere til tidlig beskæftigelsesrettet indsats og visitere til opfølgningsforløb
 • Give råd og vejledning til borgere, arbejdsgivere og samarbejdspartnere om mulighederne for at blive i job med en arbejdsfastholdelsesindsats
 • Afholde møder med borgere og arbejdsgivere med arbejdsfastholdelse i fokus
 • Fremme arbejdsfastholdelse og tilknytningen til arbejdsmarkedet, ved at iværksætte relevante lovgivningsmæssige indsatser og tiltag
 • Samarbejde med praktiserende læger, sundhedsvæsen og andre relevante tværfaglige aktører
 • Motivere borgere og skabe refleksion og ejerskab for egen situation
 • Arbejde på tværs i forvaltningen for at lykkes med kerneopgaven ”Job og uddannelse til alle”
Dine faglige kompetencer                                                                         
 • Du har en relevant socialfaglig baggrund - gerne med erfaring fra sygedagpengeområdet
 • Du mestrer den gode beskæftigelsesrettede samtale
 • Du har viden om og kan omsætte og anvende beskæftigelseslovgivningen i praksis
 • Du har erfaring med virksomhedssamarbejde i jobcenterregi
 • Du har gode IT-kompetencer
Dine personlige kompetencer
 • Du er relationsskabende og har personlig gennemslagskraft i mødet med borgere og samarbejdspartnere
 • Du samtaler i øjenhøjde med udgangspunkt i respekt og tillid
 • Du arbejder selvstændigt, struktureret og trives med at være i bevægelse og have mange samarbejdsflader
 • Du motiveres af at skabe progression og resultater, er teamorienteret og kan sætte ”vi” før ”jeg”
 • Du er naturligt nysgerrig og bidrager aktivt til løsning og udvikling af de daglige opgaver og til det gode arbejdsmiljø
Vi tilbyder
Vi tilbyder en arbejdsplads med høj faglighed, hvor vi løbende udvikler os og tænker nyt. Der er engagerede og ambitiøse kolleger med et godt socialt fællesskab, hvor der er plads til humor og et godt grin. Der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi har et arbejdsmiljø, hvor respekt, tillid og samarbejde prioriteres højt, og hvor der er ledelsesmæssigt fokus på den enkeltes trivsel.

Vi tilbyder mentoroplæring til nye kolleger efter behov. Vi har derudover flextidsordning og gratis kaffe og sundhedsordning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen tager udgangspunkt i grundløn 32 i HK´s overenskomst eller grundløn 31 + 2000.- jf. DS-overenskomst.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kontakt da afdelingsleder Tanja Fich Holmskov på 51 70 59 10 eller jobrådgiver Helle Bilde Hansen på 30 66 15 63.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er onsdag, den 19. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler onsdag, den 26. februar 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
19-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast, Vikariat
Tiltrædelse
1. marts 2020

Kontaktperson

Tanja Fich Holmskov
51705910
Helle Bilde Hansen
30661563