Spring til indhold

Sygeplejerske til Åsumgruppen

Er du sygeplejersken, der brænder for at arbejde tværfagligt - med henblik på at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændig liv?

Åsumgruppen søger to sygeplejersker pr. 1. april 2020:
 • En sygeplejerske til et barselsvikariat på 35 – 37 timer ugentligt.
 • En sygeplejerske til fast stilling 37 timer ugentligt.  
Vi søger sygeplejersker, der brænder for at bruge deres sygeplejefaglige kompetencer i en tværfaglig kontekst, samt til at samskabe et rehabiliteringsforløb for forløbets borgere. 

Om os
Åsumgruppen er organiseret i Ældre-og Handicapforvaltningen, Ældre og Handicap
Nord, Forløb Sindslidende, hvor vi varetager opgaver hos ca. 300 borgere. Borgerne vi samarbejder med, er udfordret af en eller flere af nedenstående problemstillinger:
 • En medfødt hjerneskade
 • En erhvervet hjerneskade
 • En sindslidelse
 • Sociale problemstillinger
Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgeren, støtter denne, så det er muligt at leve et selvstændigt og meningsfuldt et liv, med størst mulig livskvalitet.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, og -hjælpere samt terapeuter. Der er for nuværende 4 sygeplejersker ansat i Åsum, og vi har et tæt samarbejde med de sygeplejersker, der er ansat i Lavsengruppen. 

Vi vægter det psykiske og faglige arbejdsmiljø meget højt.  Vi er anerkendende, åbne, ærlige og støttende i vores kommunikation, hvilket vi også forventer af vores nye kollega.

Vi har stort fokus på tværfagligheden og hverdags rehabilitering.

Ud over den tværfaglige indsats, tænker vi i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi.

Vi tilbyder
 • Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation
 • Et tværfagligt miljø
 • En spændende arbejdsplads i stor udvikling
 • En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden
 • Kompetenceudvikling
 • Faglig sparring
 • Et godt og vedkommende arbejdsmiljø
 • Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
Om dig
Vi forventer, at du:
 • Mestre at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygepleje- og socialfaglige problemstillinger
 • Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed og kan arbejde rehabiliterende
 • Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ
 • Har erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver
 • Har gode kommunikative kompetencer
 • Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT
 • Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer
 • Er ansvarstagende i forhold til at implementere vores kompetenceudvikling
Borgergrundlaget fordrer tæt samarbejde med alment praktiserende læger, speciallæger, OUH og på tværs af forvaltningen og kommunen.

Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og mange sygeplejefaglige udfordringer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Marianne Fabricius på 65513431 / 21749140 eller på mfa@odense.dk.                 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er løbende, og vi afholder samtaler løbende. 

Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
Løbende
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Varighed
Fast, Vikariat
Tiltrædelse
1. april 2020

Kontaktperson

Marianne Fabricius
65513431 / 21749140