Spring til indhold

Beskæftigelsesrådgivere til indsatsen Alle Skal Med i Beskæftigelses- & Socialforvaltningen

Odense Kommune tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet til alle – tror du også på det? Er du dygtig, lyttende og professionel og kan du motivere til forandring og kommunikere coachende? Tør du sætte din faglighed i spil i en tværfaglig tilgang, og er du nysgerrig på hvilke metoder og indsatser, der virker, så er du måske den kompetente kolleger, vi søger? 

Beskæftigelses- & Socialforvaltningen søger beskæftigelsesrådgiver til indsatsen Alle Skal Med. Der er tale om en fast stilling og et barselvikariat, begge fuldtidsstillinger.  

Borgergruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (enkelte jobparate). Alle Skal Med-indsatsen har sat en stærk strategisk retning med fokus på virksomhedskontakt og jobskabelse. Det er borgerens muligheder på arbejdsmarkedet, der er i fokus.
 
Vi tror på, at vi med en målrettet indsats kan understøtte, at endnu flere borgere får tilknytning til arbejdsmarkedet, og at vi med endnu flere hænder kan fortsætte den gode udvikling for både borgere og virksomheder.
  
Til at løfte opgaven har vi etableret en afdeling bemandet med nogle af vores dygtigste jobrådgivere. Men vi har brug for flere medarbejdere, der gerne vil flytte mennesker og har mod på at kaste sig ind i opgaven og prøve nye og andre metoder af.

I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer

Om jobbet
Rammen for vores arbejde er en håndholdt indsats med afsæt i beskæftigelsesmålene og i gældende lovgivning. Vi har fokus på, at borgeren er ekspert på egne behov og på hvad der skal til for at komme videre i forhold til arbejdsmarkedet. 

Jobrådgiveren forestår jobrettede samtaler med en motiverende og empowerment-orienteret tilgang samt etablering af virksomhedsrettede tilbud i samarbejde med jobkonsulenterne. Vi søger således jobrådgivere med beskæftigelses- og sundhedsfaglige profiler, der har lyst til at arbejde tværfagligt, kan motivere og i solidt samarbejde med borgerne finde vej ind på arbejdsmarkedet.
 
Om dig
Du er den rette profil, hvis du:
  • Har en beskæftigelses-, socialfaglig uddannelse
  • Har erfaring fra beskæftigelsesområdet eller fra sundhedsindsatser, der fremmer og understøtter beskæftigelse
  • Har mod på og lyst til at arbejde udviklingsorienteret sammen med dine kollegaer, borgeren og samarbejdspartnere
  • Kan arbejde med inddragelse og forandringer uanset om det er i relation til egen faglig praksis, borgeren, netværk, virksomheder eller andre
  • Kan arbejde selvstændigt og systematisk og bruge IT-systemer som redskab
  • Har erfaring med virksomhedskontakt, henvisning til aktive tilbud og med sanktionering
Du skal have indsigt i den kommunale organisation og være i stand til at agere på tværs af områderne. Du skal være åben og samarbejdende både internt og eksternt, fordi du ser det som vejen til ideudvikling. Du skal være energisk og resultatorienteret, og fremfor alt skal du være omstillingsparat.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening

Vil du vide mere?
Du kan kontakte afdelingsledere Betina Dideriksen på 5116 2351 for yderligere information om stillingen.

Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på odense.dk. Her kan du også læse meget mere om vores beskæftigelsespolitik, vores Strategi for mødet med borgeren og vores uddannelsesstrategi.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist er søndag, den 23. februar 2020. Vi forventer at afholde samtaler torsdag, den 27. februar 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
23-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast, Vikariat
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Betina Dideriksen
51162351