Spring til indhold

Medarbejdere til vikarkorps til Tornhuset


Vikar med mulighed for mange timer til Tornhuset. Vil du være en del af bo-tilbuddet og værkstedet til mennesker med autisme i Odense SØ?

Vi har brug for flere personer der kan være i vores faste vikarkorps. Vi har brug for vikar, der har lyst til mange timer. Vi har behov for dækning ved sygdom, ferie, afspadsering, temadage og meget andet. Arbejdstiden tilrettelægges med 8 ugers varsel, hvor du vil kende en del af dine vagter resten vil være tilkald ved sygdom.

Vi har brug for vikar til både vores værksted på Peder Skrams Vej og vores bo-del Tornhus Syd

På Aktivitetstilbuddet, Peder Skrams Vej, er der pt. 12 brugere. Borgerne har forskellige vanskeligheder, hvoraf 3 har behov for at blive skærmet for stimuli og derved behov for tæt personalestøtte.
Selvom arbejdet omkring den enkelte borger, i den skærmede enhed er 1:1, er der megen kontakt til kollegaer og dermed gode muligheder for faglig sparring i løbet af en arbejdsdag. Man skal som ansat påtænke en del vagter i den skærmede enhed.

I botilbuddet er der fra september 9 unge mennesker, bosiddende på Tornhus Syd. Derudover er der en aflastningsplads, der benyttes af en lille gruppe borgere. Botilbuddet indeholder en mindre enhed på 3 borgere der har behov for at blive skærmet for stimuli og derved behov for tæt personalestøtte.

Vikarkorpset dækker begge enheder.

Om os
Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde. Pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal 2 og KRAP.
På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.

Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning og flere har desuden en psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.

Om jobbet
Arbejdet består i at skabe et fantastisk trygt og dejligt miljø til de unge mennesker, der vil derfor indgå både almindelige dagligdagsopgaver samt aktiviteter så som spil, ture ud af huset og andre oplevelser, som borgerne har lyst til. Der kan forventes lettere plejeopgaver. Du vil i det daglige arbejde indgå i et tværfagligt team om at løse alle opgaver. Arbejdstiden er mellem 6:30 og 22:15. Der planlægges med skiftende arbejdstider og weekendarbejde.

Om dig
Vi forventer til gengæld, at du:
 • Med afsæt i dine kompetencer arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb.
 • Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.
 • Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.
 • En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet.
 • Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde.
 • Er i besiddelse af kørekort.
Tornhuset tilbyder
 • Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø.
 • Fokus på neuropædagogik samt KRAP og Low Arousal.
 • Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv.
 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling.
 • Tæt samarbejde med værkstedet pårørende samt eksterne samarbejdspartnere.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelse fra den 1. marts 2020 eller snarest derefter.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Tanja Vølund på 2326 5216 eller på Tanvo@odense.dk 

Det praktiske
Ansøgningsfrist den 23. februar 2020. Samtaler forventes afholdt løbende frem til 28. februar 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
23-02-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2020

Kontaktperson

Tanja Vølund
23265216