Spring til indhold

Sygeplejersker til Ældre- og Handicapforvaltningen

Vil du være med til at styrke sygeplejen i Odense Kommune?

I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi valgt at investere i sygeplejen. Vi opruster med videnspersoner, der skal dække områderne: sår, KOL, hjertesygdom og diabetes. Så kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for både borgere og kollegaer, så har du nu en unik chance. Vi søger 10-14 sygeplejersker, og måske er det lige dig, vi leder efter?

Vi står over for en virkelighed, hvor:
 • Der generelt kommer flere opgaver til den kommunale sygepleje fra almen praksis og sygehusene.
 • Flere borgere behandles, plejes og rehabiliteres i eget hjem.
 • Flere borgere har kroniske sygdomme og flere borgere har flere samtidige kroniske sygdomme.
På den baggrund opruster vi med sygeplejersker, der har en specifik faglig viden på fire udvalgte vidensområder. Vi vil have øget opmærksomhed på forebyggelse, men også kvalitetsudvikling af eksempelvis sårbehandling og forløb for mennesker med kronisk sygdom. Vores nye vidensansvarlige sygeplejersker skal i et tæt samarbejde med ledelse og kolleger i plejen arbejde hen imod at sikre et ensartet højt fagligt niveau og effektive pleje- behandlings- og rehabiliteringsforløb for alle borgere.

Om dig
Det forventer vi af dig:

Som vidensansvarlig sygeplejerske vil du få en anden funktion ind i den kommunale sygepleje, end den vi kender i dag:
 • Du skal have lyst til at arbejde både som klinisk sygeplejerske med praksisnære funktioner og bedsite-undervisning og som rådgivende sygeplejerske.
 • Du skal have stærke kommunikative kompetencer og kunne lide at formidle din viden både på skrift og i tale, eksempelvis som oplæg, udarbejdelse af nyhedsbreve mm.  
 • Du skal, i samarbejde med andre, udarbejde undervisningsmaterialer og forestå undervisning af de øvrige sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og rehabiliteringsledere.
Endvidere er det en stor fordel, hvis du har:
 • Opdateret viden om og gerne en efteruddannelse inden for ét eller flere af følgende områder: sår, KOL, hjertesygdom eller diabetes.
 • Viden om nyeste behandlingsmetoder og anbefalinger på området/områderne, herunder kliniske retningslinjer.
Vælg mellem fire forskellige stillinger
Vi søger vidensansvarlige sygeplejersker til henholdsvis sårområdet, KOL-området, hjerteområdet og diabetesområdet.

Sårområdet - som vidensansvarlig sygeplejerske skal du bl.a.:
 • Arbejde med at understøtte sygeplejen i Ældre- og Handicapforvaltningen med de komplekse og nye behandlingsopgaver på sårområdet.
 • Arbejde med telemedicinsk sårbehandling.
 • Udarbejde forebyggelsestiltag og behandlingsplan ved komplekse sårbehandlingsforløb.
KOL-området - som vidensansvarlig sygeplejerske skal du bl.a.:
 • Have fokus på at understøtte sammenhængende forløb for borgere med multisygdom.
 • Være med til at sikre fokus på tidlig opsporing og forværringer i den enkeltes sygdom samt være med til at initiere forebyggende initiativer.
 • Være med til at udvikle og drifte TeleKol.
Hjerteområdet - som vidensansvarlig sygeplejerske skal du bl.a.:
 • Have fokus på at understøtte sammenhængende forløb for borgere med multisygdom.
 • Være opdateret på aktuelle behandlings- og kontrolforløb for borgere med hjertesygdom samt på fysiske, psykiske og sociale følger heraf.
 • Være med til at sikre tidlig opsporing og forværringer i den enkeltes sygdom samt være med til at initiere forebyggende initiativer.
Diabetesområdet - som vidensansvarlig sygeplejerske skal du bl.a.:
 • Have fokus på at understøtte sammenhængende forløb for borgere med multisygdom.
 • Være opdateret på aktuelle behandlings- og kontrolforløb for borgere med diabetes samt på fysiske, psykiske og sociale følger heraf.
 • Være med til at sikre fokus på tidlig opsporing og forværringer i den enkeltes sygdom samt være med til at initiere forebyggende initiativer.
I en stilling som vidensansvarlig sygeplejerske er der fokus på udvikling, og du får mulighed for faglig sparring. Du har indflydelse på din egen dagligdag, stort ansvar og spændende udfordringer.

De vidensansvarlige sygeplejerske bliver ansat i to forskellige afdelinger. Sygeplejersker med viden om sår ansættes under Sundhedsklinikkerne, mens sygeplejersker med viden om KOL, hjertesygdom og diabetes ansættes under Center for Sundhed og Forebyggelse. Når du ansøger, skal du vælge, hvilken stilling du ønsker at søge.

Om os
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at støtte voksne mennesker i at leve et selvstændigt og uafhængigt liv. Vi arbejder med rehabilitering som grundlag for alle vores indsatser.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i stor udvikling, hvor der er fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden. Vi tilbyder kontinuerlig kompetenceudvikling samt et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram ved ansættelse. 

Vil du vide mere?
For mere viden om stillingerne på KOL, hjerte-kar-sygdomme og diabetesområdet, kontakt  da leder af Center for Sundhed og Forebyggelse Jette Sørensen på 23 26 69 73, jets@odense.dk.

For mere viden om stillingerne på sårområdet, kontakt da forløbschef Margrethe Olsen på 21 76 43 53, maro@odense.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse 1. april 2020 eller snarest derefter. 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 20. februar 2020, og vi forventer at afholde samtaler den 24 februar 2020, 25. februar 2020 og 26. februar 2020. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
20-02-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2020 eller snarest derefter

Kontaktperson

Margrethe Olsen
21764353
Jette Sørensen
23266973