Spring til indhold

Dygtige medarbejdere til Rugårdsgruppen

Har du mod på at sætte turbo på rehabilitering og tværfagligt samarbejde, og blive en del af byens største hjemmeplejegruppe? Så lad os høre fra dig.

Vi oplever en stor tilgang af nye borgere – Rugårdsgruppen søger derfor flere dygtige medarbejdere…….

Vi søger social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til faste stillinger, samt (sommerferie)afløsere, som vil være med til at gøre en forskel for borgere tilknyttet Rugårdsgruppen. Timetal vil være på 32-37 timer ugentligt. Social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælpere arbejder hver 2. weekend. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Gruppen er en del af Område Nord, Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse. Det betyder, at vi yder indsatser til borgere med høj mestringsevne med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Borgere med cancerlidelser og i terminale forløb er tilknyttet og forbliver i gruppen trods indsættende kognitiv svækkelse sidst i deres livsforløb.
Vi samarbejder i gennemsnit med 650 borgere ad gangen.

Gruppen består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, træningsassistenter, sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, elever og studerende. Gruppen har lige nu base på 2 adresser – Lumbyvej 50 og Kalørvej 122. Der er social- og sundhedspersonale på begge adresser. Vi søger medarbejdere til hver afdeling. Gruppen tæller i alt omkring 90 medarbejdere.

Alle borgere mødes af en rehabiliterende arbejdsform, og indgår derved i en helhedsorienteret, målrettet og tværfaglig sammenhæng. Vores mål er, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at et stærkt funderet tværfagligt samarbejde fordrer en stærk monofaglighed.
Vi arbejder ud fra Odense Kommunes medarbejdergrundlag: Mod, udvikling, handlekraft og fællesskab.

Om jobbet
 • Vi udfører helhedspleje og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem.
 • Vi udfører dagligt planlagte og akutte opgaver. Vi oplever en meget omskiftelig hverdag.
 • Vi oplever et meget stort flow af borgere i vores forløb. Vi oplever både korte forløb, men også livslange borgerforløb.
 • Vi deltager i tværfaglige møder i gruppen og i udredningsmøder i borgers hjem.
 • Vi prioriterer et tæt samarbejde med sygeplejegruppen, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere.
 • Vi vægter hurtig udredning og iværksættelse af indsatser med henblik på at samarbejde med borger og pårørende om et godt rehabiliteringsforløb.
 • Muligheder for faglig og personlig udvikling.
Om dig
 • Du kan trives i en uforudsigelig hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger, men også med stabile og mere forudsigelige opgaver.
 • Du er god til at bevare overblikket. Du kan arbejde målrettet, struktureret og selvstændigt.
 • Du er interesseret i, at yde både helhedspleje og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem.
 • Du har kendskab til IT på brugerniveau. Gerne kendskab til KMD care, Smartcare og Èn plan, men dette er ikke et krav (vi overgår senere i år til KMD Nexus).
 • Du er indstillet på at søge mod et højt fagligt niveau med maksimal inddragelse af borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.
 • Har gode samarbejdsevner og er imødekommende, og er indstillet på at gøre en forskel for borgerne og kollegaer.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Merethe Bang Reib på 6551 3749 eller assisterende rehabiliteringsleder Trine Engdal Poulsen på 6551 3881, og få yderligere oplysninger om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 3. marts 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 19. og 20. marts 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
03-03-2020
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
hurtigst muligt

Kontaktperson

Merethe Bang Reib
3051 3735
Trine Engdal Poulsen
5170 3139